Back to top

Analýza kvality vyhledávání

Zlepšujeme zkušenost uživatele s vyhledáváním a zvyšujeme Váš obrat.

Internetové obchody a vydavatelství vědí, že zákazníci potřebují jednoduše najít produkty na jejich webových stránkách. Dobré vyhledávání formuje zkušenostuživatele, zvyšuje obrat a věrnost zákazníků.

Naše Analýza kvality vyhledávání zvýší Váš obrat a zlepší zkušenost uživatelůů s vyhledáváním tím, že jim pomůže najít to, co na Vaší stránce hledají pomocí optimalizace zpracování dotazů a obsahu. Využijte experta na vyhledávací systémyk optimalizaci Vašich investic a slaďte  IT priority s Vašimi obchodními cíly

Tato služba doplňuje ladění relevance Vašeho vyhledávacího nástroje pro. tím, že vyladíte algoritmy a zpracování obsahu pro vylepšení relevance lze hodně dokázat

Ale pro vyhledávací aplikace, které jsou pro business kriticky důležité, dohled expertů technologii doplňuje a maximalizuje návratnost investic. Zaměřujeme se na porozumění úmyslu zákazníka skrytého za dotazy a kombinaci s cíly týkajícími se obratu. Na situace, kde se odbornost vyhledávacího analytika promění v konkrétní doporučení ohledně obsahu, metadat a změn uživatelského rozhraní, jakož i další zdokonalení algoritmů hodnocení.

VLASTNOSTI

Využijte analytika, který umí vyladit Vaši investici do vyhledávacích nástrojů a který

  • Rozumí tomu, co vytváří dobrou zkušenost uživatele
  • Identifikuje záměr zákazníka analýzou webových a vyhledávacích logů.
  • Doporučí změny obsahu a jeho zpracování k optimalizaci výsledků vyhledávání
  • Komunikuje mezi obchodníky a IT pracovníky pro sladěnípotřeb IT apotřeb týkajících se obchodu.

VÝHODY

Naše současné zapojení ve velkých projektech pro e-commerce a pro on-line vydavatelství mělo za následek:

  • o 20% až 55% lepší kvalitu vyhledání v dotazech, vracející nejlepší možné výsledky
  • Zlepšené výsledky spokojenosti uživatelů
  • Lepší komunikaci mezi  obchodními a rozvojovými týmy
  • Značné zvýšení konverze a také obratu


Společnosti Search Technologies poskytuje expertízu v oblasti e-commerce vyhledávání za pomocí vedoucích vyhledávácích softwarových produktů, včetně Oracle Endeca, ElasticSearch a Solr.

KONTAKTUJTE NÁS a můžeme začít.