Back to top

Jazyk pro zpracovávání dotazu

Technologie nezávislá na vyhledávačích pro pokročilé zpracovávání dotazu

(QPL - Query Processing Language)

TITULEK

Automatické zpracovávání dorazu je důležitým ale často opomíjeným aspektem sofistikovaných vyhledávacích aplikací

Pro většinu organizací, pravidla o zpracovávání dotazů, která podporují klíčové obchodní procesy představují důležité duševní vlastnictví

QPL umožńuje efektivní zachycení, nasazení a údržbu pravidel pro zpracovávání dotazu způsobem, který je nezávislý na vyhledávači i na uživatelském rozhraní či aplikaci

DETAILY

  • Automatizované zpracovávání dotazu hraje mnoho důležitých rolí uvnitř vyhledávacích systémů. Poskytuje metodu jak
  • Vylepšit dotazy zadané uživately, a to v kontextu  a tím, že automaticky vytváří lepší nego více specifické dotazy. Lepší dotazy znamenají lepší výsledky vyhledávání a vylepšenou zkušenost uživatele s aplikací, bez ohledu na to, jaký vyhledávací nástroj je užíván.
  • Ovládat a ladit řazení relevance dle kritéria, která jsou specifická pro daný dotaz
  • Řešit výjimky, které často způsobují, že je roll-out podnikového vyhledávání náročný. Jako příklad budíž výjimka v zabezpečení, kter nemůže být efektivně řešena zpracováváním na straně indexu
  • QPL může být použit pro vytvoření složitých struktur dotazů z několika zdrojů jako jsou bezopečnostní omezení, ovládací prvky v uživatelském rozhraní, geo-lokace a jiných vstupů a dalších informací  uživateli nebo rozhraní.

 

Pro další informace nebo neformální diskuzi nás KONTAKTUJTE