Back to top

Aspire pro zpracovávání obsahu

Výkonné a flexibilní zpracovávání obsahu pro nestrukturovaná data

TITULEK

obsah nízké kvality, zejména metadata, je hlavní příčinou nespokojenosti uživatele a nízkého výkonu ve vyhledávacích aplikacích

poctivé předzpracovávání pro přípravu nestruturovaného obsahu před indexováním je kriticky důležitým, ovšem často zanedbávaným a opomíjeným aspektem výstavby vyhledávacího systému

  • Aspire je inovativním a výkonnýmm frameworkem pro zpracovávání obsahu, specielně vyvinutý pro nestrukturovaná data
  • Aspire umožňuje, aby mohl být obsah nnapříč podnikem bezpečně zpřístupněn, vyčištěn, normalizován a obohacen, a to z hlediska kvality velmi spolehlivě a důsledně, což umožňuje, aby byly vyhledávácí systémy přesné a efektivní, a aby celkové náklady na vlastnictví byly pod kontrolou
  • Aspire je nezávislý na vyhledávacím systému, aby dělal Vaši podnikovou vyhledávací architekturu odolnou vůči budoucímu vývoji.
  • Aspire může být použit s Hadoop pro řešení z hlediska výpočtů velkých úkolů textové analýzy
  • Aspire je založený na standardech a využívá Java, OSGi, Apache Tika, Zookeeper, Maven, Groovy a jiné osvědčené open-source technologie

ZÁKAZNÍCI

Aspire je používán v desítkách vládních a podnikových vyhledávacích implementacích a je využíván pro podnikové vyhledávání, vyhledávání v eCommerce, vládních portálech, nakladatelských stránkách a compliance aplikacích.

DISTRIBUCE ASPIRE

Aspire Community je bezplatnou verzí frameworku pro zpracovávání obsahu. Poskytuje aplikaci Aspire, administrativní uživatelské rozhraní a sadu konektorů obsahu, vydavatelských programů pro populární vyhledávací nástroje a knihovnu základových komponent. Je zamýšleno jako způsob, jak umožnit vývojářům prozkoumávat sílu Aspire a vydávat menší aplikace.

Aspire Enterprise poskytuje další funkce jako je distribuované zpracovávání, podporu pro Hadoop, zabezpečení na úrovnii dokumentu a širokou škálu zpracovávacích součástí, plus full-service údržbu a podporu.

Pro vzorovu architekturu toho, jak může být Framework Aspire nasazen, podívejte se na náš přehled Technologií.

Stáhnout Aspire Community

CERTIFIKACE OD TECHNOLOGICKÝCH PARTNERŮ

logo_Cloudera_Certified.png