Back to top

Open source řešení pro protokolová analytika

Lepší a levnější přístup ke správě a analýze protokolů

Analýza protokolů je způsobem jak dosáhnout zvýšení efektivity operačního výkonu v IT a podnikání. Pro většinu správců systémů, DevOps (vývojářské operace) a byznys analytiky, komerční produkty pro protokolová analytika nabízejí snadné použití, výkonné pokročilé funkce a velký ekosystém užitečných pluginů.

Nicméně exponenciální růst dat z aplikačních a serverových protokolů, k tomu přidružené licenční / skladovací náklady - přiměly mnoho organizací k pátrání po více cenově efektivních alternativách. Řešení pro open-source protokolová analytika, s jejich přizpůsobitelností, rychlostí a cenovou dostupností, se stala solidními konkurenty komerčnímu softwaru. 

ZÍSKEJTE VHLED DO VAŠICH PROTOKOLŮ, KTERÝ JE VYUŽITELNÝ V PRAXI

Dnům, kdy měl open-source software limitovanou funkcionalitu, bezpečnost nebo ovládání je definitivně konec. Ve věku velkých dat a pokročilých vyhledávacích technik, řešení pro open-source protokolová analytika Vám umožní:

 • Implementovat bezpečnou správu protokolových souborů pro vysokoobjemové transakční systémy s nulovou tolerancí ztráty dat.
 • Škálovat a přizpůsobovat pro prvotřídní business intelligence platformu.
 • Provádět složité dotazy z velkých datových souborů v řádu sekund přes uživatelsky příjemné rozhraní, aniž byste se museli spoléhat na SQL.
 • Mezi běžné případy užití protokolových analytik patří bezpečnostní analýza, business intelligence a detekce podvodů. Asistovali jsme našim zákazníkům při různých open-sourceových migracích, které dodaly kvantifikovatelnou návratnost investice za minimálního přerušení chodu podnikání. 

OPEN SOURCE LOG ANALYTICS: Úspory nákladů, aniž byste obětovali výkonné funkce 

Zásobníky open-source protokolových anaytik mohou poskytnout plný rozsah funkcí komerčních produktů spojených se:

 • Zvýšenou agilitou a flexibilitou
 • Sníženými licenčními náklady
 • Vyhledáváním v reálném čase, analýzou, záznamy a zprávami
 • Umožněním a místě či v cloudu bez vyhrazeného clusteru.
 • Analýzou všech stojově generovaných logů (strukurovaných a nestrukturovaných).
 • Plně přizpůsobitelnou, distribuovanou architekturou

Například open-source stack firmy Elastic s programy ElasticSearch, Logstash a Kibana (jinak nazýván ELK) může snížit Vaše licenční náklady a tím zvýšit návratnost investice. ELK může skladovat několik petabytů dat v jednom clusteru a kombinovat clustery pro horizontální škálování, což poskytuje výkonný nástroj pro protokolová analytika, stejně jako flexibilní základ pro jiné aplikace Big Data.

ElasticSearch: přímý import souborů protokolu do vyhledávače pro indexování a snadný přístup přes vyhledávání

Logstash: shromažďování, uchovávání, a rozebírání protokolů

Kibana: vykazovací a vizualizační funkce pomocí rozhraní prohlížeče

VÝHODY

Stejně jako jsme pomohli našim zákazníkům realizovat 600+ úspěšných vyhledávacích a analytických projektů přinášíme i Vám naše zkušenosti a partnerství s lídry na trhu v open source big data, jako je Elastic, Solr, Hadoop a Cloudera, abychom Vám poskytli:

 • Hluboké odborné znalosti a produktově nezávislý přístup, od strategie po implementaci a podporu.
 • Nižší celkové náklady na vlastnictví Vašeho řešení pro analýzu protokolů.
 • Schopnost využít NoSQL a velké datové technologie pro rychlejší výsledky a přesnější rozhodování
 • Rychlé nasazení s okamžitým vhledem do událostí a operačních trendů.
 • Procesy řízené komunitou a zaměřené na byznys.

Hledáte způsob, jak přizpůsobit Váš vlastní stack pro protokolová analytika? Pomůžeme Vám ho vytvořit z širokého sortimentu jak open source tak i komerčních nástrojů, jako jsou Solr, Flume,, Hue, Lucidworks, Pentaho Analytics and Data Integration, HighCharts, D3 Charts, Aspire od Search Technologies, a dalších. 

 

Kontaktujte nás, abychom mohli jít na věc nebo zjistit, zda řešení pro protokolová analytika jsou to pravé pro Vás.

0