Back to top

Aplikační posudek - Big Data

Zvyšte návratnost a minimalizujte rizika vašich Big Data investic

VYUŽIJTE PLNÝ POTENCIÁL BIG DATA

Máte již nasazeny aplikace pro Big Data?  Nebo právě volíte tu správnou strategii? Má současná implementace očekávané přínosy? 

Některé organizace pracují s "data lake" prostředím, kam jsou data ukládána. Ty pokročilejší organizace hledají způsob, jak budovat Big data platformu pro prediktivní analýzu s vyhledáváním a navigací, k podpoře komplexních obchodních požadavků. S rostoucí rozmanitosti velký datových řešení, prostředí a konfiguračních postupů, může právě služba posouzení zmapovat podklady pro výběr a pomoci s využitím komponent pro podporu vaší obchodní vize.

KLID VE VŠECH FÁZÍCH IMPLEMENTACE

Umožnili jsme stovkám organizací nalézat lepší a rychlejší informace pomocí Hadoop systémů (Cloudera, Hortonworks, Hbase, Hive, Pig); předních vyhledávacích technologií (Solr, Elastic, Amazon Cloudsearch, Microsoft Azure Search); a NoSQL databází (MongoDB, Cassandra, Couchbase, MarkLogic). 

Služba posouzení je navržena tak, aby řešila specifické požadavky, včetně:

  • Posouzení připravenosti - Plánujete strategii pro využití Big Data nebo hledáte best-fit aplikaci? Provedeme vás skrze Big Data prostředí, zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme definovat efektivní postup implementace, s minimalizací rizik.
  • Posouzení infrastruktura pro Big data  -  audit vaší stávající infrastruktury umožňuje proaktivně identifikovat problémy, zjišťovat trendy a rozvíjet plán. Obsahuje také hodnocení aktuální hw platformy, výkon systému a správu systému.
  • Posouzení migrace – Uvažujete o on-premise, cloud nebo hybridním prostředí pro Big data? Naše Posouzení vám pomůže udělat správné rozhodnutí a zvolit vhodné technologie pro plynulý přechod.
  • Pravidelný dohled a strategie pro zlepšení – Se stále se měnícími technologiemi, budeme průběžně posuzovat, aktualizovat a optimalizovat Big data prostředí. To vám přinese vyšší návratnost investic a konkurenční výhodu na vašem trhu.
  • Posouzení integrace – Jste připraveni k implementaci dalšího Big data nástroje? Posouzení může pomoci vyhodnotit a optimalizovat součinnost stávajících a nových aplikací.

TRANSPARENTNÍ A OVĚŘENÉ – PROCES BIG DATA POSOUZENÍ

V rámci Posouzení, vedeného našimi zkušenými architekty Big data odborníky, úzce spolupracujeme s interními týmy, pro:

  1. pochopení vašich obchodních cílů a požadavků uživatelů (klíčových cílů, metrik, případy užití, ROI).
  2. důkladné prověření Big Data infrastruktury (velikosti, formáty, umístění, poměry změn, jazykové vlastnosti).
  3. definování, jak mohou být data obohacena a transformována na podporu svých cílů
  4. Poskytnutí doporučení optimalizace architektury, obohacovacích potřeb a technologických možností.

Mnohé z našich Big data posouzení jsou prováděny v průběhu několika dní v sídle zákazníka, tak aby vyhovovaly potřebám. Následně je předkládána souhrnná zpráva s podrobnými informace o zjištění a s návrhem optimálních kroků pro zvýšení výkonu platformy.

Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci, které řešení je vhodné pro vaše Big Data plány.

 

0