Back to top

Automatické porovnávání životopisů a nabídek práce

Automatické porovnávání životopisů a nabídek práce

Toto je jedno z využití analýzy podobnosti dokumentů založené na platformě Aspire Content Processing.

V personalistice obecně a v HR odděleních velkých společností je zlatým grálem vyhledávacích aplikací přesné a automatické srovnávání nabídek práce a profesních životopisů. Tento process je oboustranný a funguje jednoduše:

  • Popis práce (celý dokument) je podán jako dotaz k vyhledání a srovnávací systém vrátí již zkrácený seznam nejlépe kvalifikovaných kandidátů z databáze životopisů
  • Lze to i jinak: zájemce o zaměstnání (nebo personalista) podá profesní životopis a systém vrátí seznam nejlépe padnoucích nyní dostupných volných pozic

 

Všeobecný přístup

Stejně jako s mnoha aplikacemi založenými na vyhledávání, včetně detekce duplicit nebo dokumentového shlukování je běžných přístupem extrahovat “vektory dokumentu” pro účely srovnávání. S profesními životopisy a popisy volných pozic je vektorizace dokumentu úkolem vyžadujícím komplexní přístup. Mezi srovnávané informace patří:

  • Názvy pozic
  • Dovednosti, zkušenosti a kvalifikace
  • Lokace (jak blízko je kandidát k místu výkonu práce)
  • Škála odměňování
  • Sektor působnosti

Dobrý nález má tyto vektory vyvážené

 

Ladění proměnných

Nutnost brát v potaz několik dimenzí problémů vyžaduje systém bechmarkingu relevance. V závislosti na okolnostech mohou mít různé vektory dokumenty různou váhu. Například:

  • Pro jednu pozici může být vzdálenost extrémně důležitá, ale zkušenosti s rolí už méně
  • Pro srovnání může jiná pozice vyžadovat konkrétní dovednosti a zkušenosti a lokace je ve vztahu k očekáváním ohledně odměny nebo nedostatku těchto dovedností nedůležitá

Systém testování relevance může být použit pro ladění algoritmu, na kterém je řešení založeno, co se týče výsledného skóre tvořeného součtem různých vektorů. Testování relevance by vždy mělo být založeno na úsudku člověka, ale velká část procesu může být automatizována.

Navíc může být uživatelům poskytnuto ovládání váhy jednotlivých vektorů skrze dynamické uživatelské rozhraní, aby se konkrétní požadavky na pozici mohly zobrazit ve výsledcích vyhledávání.

Search Technologies poskytuje vyhledávací a srovnávací řešení pro personalisty, které využívá přední komerční vyhledávací produkty nebo jejich open-source alternativy.

Blog Categories
0