Back to top

ElasticSearch nebo Solr?

ElasticSearch nebo Solr?

Správné rozhodnutí závisí na celé řadě faktorů typických pro danou aplikaci. Tento článek přináší pomocné informace netechnické povahy o těchto předních vyhledávacích možnostech z obecně dostupných zdrojů. 

Pokud povaha Vaší práce vyžaduje, abychom se podrobně zabývali Vašimi specifickými požadavky, kontaktujte nás

 

STRUČNÝ PŘEHLED

Jak Solr, tak i ElasticSearch jsou postaveny na vyhledávacím webu Lucene.

Lucene je velmi spolehlivá a široce používaná open source knihovna poprvé uvedená na trh v roce 1999. Lucene je open source projektem Apache od roku 2001.

Solr představuje vyhledávací základnu pro podniky, která vychází z Lucene a byla zavedena od roku 2006. Solr je široce využívaná a je podporovaná komunitou Apache s více než 100 developery a programátory zdrojových kódů.

ElasticSearch je poměrně nedávno vyvinutý způsob vyhledávání, který byl poprvé představen v roce 2010. Na rozdíl od Lucene a Solr, ElasticSearch není projektem nadace Apache Software Foundation, ale je založen na Github, hostující službě pro komerční software. Nicméně ElasticSearch je licencován pod stejnou licencí Apache 2.0 License, pod jakou je licencován Solr.

In 2014 (viz níže uvedený graf Google Trendy), Elasticsearch překonal Solr v "mindshare".

 

ROZDÍLY NA VYSOKÉ ÚROVNI

SOLR

Jednoduše díky své vyvinutosti, nasazení a aktivní komunitě developerů je Solr oblíbený u zkušených technických pracovníků.

Solr nabízí velmi detailně propracované funkční prostředí, má k dispozici široké spektrum zásuvných modulů a disponuje obrovskou a různorodou komunitou developerů.

ELASTICSEARCH

Novější, ale již široce používaný, je ElasticSearch vyvíjen s větším zaměřením než Solr, středem jeho pozornosti je všeobecné získávání hodnoty z dat a ne pouze jejich vyhledávání. Jinými slovy je Elasticsearch nejen vysoce výkonná vyhledávácí platforma, ale také je součástí zásobníku "ELK stack" - Elasticsearch, Logstash, Kibana, představujícího řešení pro analýzu Big Data.

ElasticSearch usnadňuje tvorbu a implementaci velkoobjemových vyhledávacích systémů,

Je bez schémat a je orientován na dokumenty, což pro mnoho projektů představuje důležitá technická zlepšení.

ElasticSearch byl navržen s cílem využití pro věk cloudů.

Elasticsearch tvrdí, že od června 2014 je měsíčně prováděno více než milion stahování souborů.

 

KOMERČNÍ MODELY

Někteří z tvůrců Solr postupně vytvořili komerční společnost Lucidworks (na veřejnost uvedená v roce 2009 pod názvem Lucid Imagination), která poskytuje pronájmy licencí pro podnikové vyhledávací systémy postavené na Solr. Společnost Lucidworks zahájila činnost v době, kdy Solr již měl vybudovanou solidní komunitu developerů.  

Zakladatelé ElasticSearch poměrně rychle vybudovali paralelní komerční společnost a od června 2014, společnost Elasticsearch získala více než 100 milionů USD na rizikové investice. Komerční společnost nabízí celou řadu podpůrných balíčků za rozumnou cenu pro vývoj a výrobu prostředí (Search Technologies je autorizovaným prodejcem těchto služeb).

 

ZAVEDENÍ ELASTIC SEARCH AND SOLR

Search Technologies nabízí implementační a konzultační služby jak pro Solr tak pro Elasticsearch

Kontaktujte nás – o vašich požadavcích si můžeme neformálně pohovořit.

0