Back to top

Gartner Magic Quadrant pro firemní vyhledávání 2015

Graham Gillen
Graham Gillen
Marketing Senior Manager

Dodatečný vhled do několika technologií, které zmíněny nebyly

Gartner nedávno vydal edici Magického kvadrantu pro firemní vyhledávání 2015, napsanou Whitem Andrewsem a Hansem Koehler-Kruenerem. Zpráva je placená a je možné si ji zakoupit online, ale pokud se po reportu podívate online, můžete také najít několik prodejců, kteří Vám dají přístup za Vaše kontaktní údaje.

Stejně jako s každým vydáním Magic Quadrantu přichází na scénu kombinace vzrušení a radosti a skřípání zuby od různých subjektů - o jejich pozici, o tom, jakým směrem se ubírají, atd. Realita je taková - i Gartner to přiznává - není doporučováno kupovat něco pouze na základě toho, jak vypadá letošní MQ. Pořád musíte podstoupit “due dilligence” - což slýchávám velmi často od různých lidí zajímajících se o nákup technologických produktů.  Pro mnohé je MQ pouze metodou zkracování seznamu těch, na které se podívat. Takže můžete souhlasit či nesouhlasit s umístěním, ale MQ není něco, co lze jen tak ignorovat.

Zároveń pro složitou a vyvíjející se oblast, jakou je firemní vyhledávání, existují řešení, která se do seznamu nedostanou, ale přesto nabízejí na trhu něco hodnotného. Takže jsme si řekli, že bychom shrnuli některé interní i externí komentáře o některých vynechaných, ale přesto důležitých hráčích na trhu.

Z pohledu veteránů v oblasti vyhledávání jsou hodni zmínění následující: MarkLogic, Endeca (Oracle), FAST (Microsoft) a Elasticsearch.

Když jsme se ozvali Whitu Andrewsovi a hledali vysvětlení, ujasnil nám, že nezvolení námi výše vyjmenovaných hráčů mělo co dočinění s pozicováním produktů a s tím, v jakých balíčcích jsou nabízeny, takže volba nebude reflektovat jejich technickou hodnotu.

“Oracle Endeca už nemá produkt pro firemní vyhledávání. Jak říkáte vy, Microsoft již nenabízí samostatný produkt, takže v seznamu být nemůže. Elasticsearch se neprezentuje jako produkt pro firemní vyhledávání. Ale vytváříme novou definici podnikového vyhledávání s možnosti nového názvu a popisu, takže se možná dostanou do seznamu příště.”

 

Marklogic

Někdo na diskuzním fóru LinkedIn ostře kritizoval Gartnerovo vynechání MarkLogic, ale reakce od Gartnera a jiných komentátorů z oblasti bylo zhruba stejné: MarkLogic je pozicováno zejména jako databázové řešení s vyhledáváním spíše než jako řešení pro firemní vyhledávání.

Abychom dále podpořili komentář pro jiná vynechaná řešení jsme se neformálně dotázali našich obchodníků a inženýrů, abychom se dověděli, co nám mohou nabídnout za postřehy

 

Endeca

Jeden zaměstnanec ST poznamenal, že pořád děláme značné množství práce s některými zákazníky v oblasti e-commerce pro ladění výsledků vyhledávání u Endecy, takže nelze ignorovat roli technologií pro tento případ užití. I když jsou plány nebo diskuze o zvážení migrace na jiná řešení, včetně open-sourceových, plány nebudou realizovány jakkoli brzy.

 

Microsoft SharePoint

Je pochopitelné, proč Gartner vynechal Microsoft, ale je to jen kvůli technické formalitě. Microsoft již nenabíží FAST Search and Transfer jako samostatné řešení. Je ovšem těžké ignorovat obrovské množství instalací SharePointu a skutečnost, že většina uživatelů využívají vyhledávání v nějaké formě. S verzí z roku 2013 bylo vyhledávání prostě dodáváno jako již implementované v SharePointu. A s lehce dostupnou technologií doplňků, SharePoint může definitivně být využíván pro podnikové vyhledávání.

Doonce jeden oblastní vedoucí v Search Technologies poznamenal “Jeden z mých klientů je větší konzultanstká společnost pro IT firmy. Využívají Aspire konektory k tomu, aby mohl být SharePoint 2013 jejich řešením pro firemní vyhledávání

Search Technologies poskytuje několik různých konektorů skrze náš framework pro zpracovávání obsahu Aspire, aby bylo možné indexování dat mimo SharePoint. Tato možnost dovoluje našim zákazníků využívat SharePoint jako vyhledávací platformu.

 

Elasticsearch

V současnosti není asi vyhledávací technologie, která by rostla tolik, co Elasticsearch - opensourcové vyhledávací řešení. Gartner ovšem Elasticsearch nezmínil, protože to není primárně prezentováno jako řešení pro firemní vyhledávání.

Je pravdou, že pokud jdete na stránky Elastic, neuvidíte toho spoustu o podnikovém vyhledávání. Místo toho uvidíte informace o řešeních pro vyhledávání a analýzu, které většinou skončí jako řešení pro analýzu logů. To není překvapující, protože Elasticsearch také nabízí Logstash a Kibana pro vizualizace analýz a přijímání logů.

Navíc jeden z našich inženýrů také poznamenal, že “Elasticsearch ještě nemá zabezpečení na úrovni dokumentu, takže mám tendenci souhlasit, že není určeno pro firemní vyhledávání.”

Toto je v současnosti z technického hlediska pravda, ne všichni potřebují zabezpečení na úrovni dokumentu (někdy stačí na úrovni indexu) a pro ty firmy, které tuto možnost potřebují nabízí Search Technologies zabezpečovací doplňek.

Search Technologies má některé zákazníky, kterří dělají přesně toto. Takže z našeho úhlu pohledu by měly být nabídky Elasticu zvážěny v celém rozsahu a z pohledu komplementárních partnerských technologií. Elasticsearch je silným jádrovým vyhledávacím nástrojem a když je zkombinován s nabídkami třetích stran, jako jsou konektory, doplňky pro zabezpečení na úrovni dokumentů, doplňky pro analýzu atd., je velmi lákavou nabídkou pro firemní vyhledávání

--Graham Gillen, VP Marketing

0