Back to top

Vyhledávač Solr vylepšuje vyhledávání v milionech veřejných záznamech

Jay Silverman
Jay Silverman
Functional & Industry Analytics Manager

Vyhledávání v amerických vládních dokumentech

Americké vládní dokumenty mohou složit jako zdroj informací pro výzkumy a studie. Poskytují také mnoho informací o vládě a jejích rozhodnutích. Vyhledávání ve vládních dokumentech je však velmi náročné, ať už kvůli objemu dat, rozmanitosti dokumentových struktur nebo propojenosti dokumentů. Vzhledem k tomu, že všechny tyto dokumenty budou publikovány na webu, musí být správně popsány a zařazeny. 

Architektury, na kterých jsou vyhledávací nástroje postavené, musí být vysoce funkční a škálovatelné. Vyžaduje se, aby byla příprava i těch nejnáročnějších dat flexibilní a také, aby byly podporovány dokumenty, jejichž metadata se liší od těch standardních. Vzhledem k našim bohatým zkušenostem jsme schopni tyto podmínky splnit a tedy takové architektury navrhovat a stavět.

Přístup veřejnosti k vládním informacím

Pomáhat veřejnosti získat rychlý a snadný přístup k vládním informacím je klíčovým cílem mnoha vládních agentur a organizací veřejného sektoru.

Náš tým společnosti Search Technologies nedávno spolupracoval s jednou vládní agenturou na vylepšení jejich informačního portálu. Zatímco uživatelské rozhraní staršího vyhledávacího rozhraní (UI) dané agentury efektivně sloužilo svému účelu, vyhledávací funkce nestíhaly vyhledávat v reálném čase. Kombinací výkonného vyhledávače a rozsáhlou tvorbou metadat pro optimální vyhledávací relevanci byla vytvořena nová vyhledávací platforma s původním uživatelským rozhraním. Tento vylepšený portál poskytuje snadnou a rychlou vyhledávací funkci. Zdrojem dat pro něj jsou desítky vládních informačních databází. 

Přechod na open-sourcový vyhledávač Solr

Dalším rozšířením bylo hlavně nové uživatelské rozhraní. Hlavními cíli nové vyhledávací platformy bylo čistší a jednodušší rozhraní, které zároveň umožnilo rychlejší a uživatelsky příjemnější vyhledávání. Nové rozhraní by zachovalo všechny stávající pokročilé funkce, které podporují zkušené uživatele, a zároveň zpřístupňují vyhledávání široké veřejnosti.

Důkladné posouzení vyhledávací infrastruktury agentury vyústilo v rozhodnutí migrovat z komerčního řešení do open-sourcového vyhledávače. Toto řešení poskytuje větší agilitu, flexibilitu, rychlejší nasazení a úsporu nákladů.

Zjistili jsme, že open-sourcový vyhledávač Solr by se na toto řešení hodil z následujících důvodů: 

  • Solr podporuje aktuální indexy, rychlost a výkon dotazu na stávajícím hardwaru
  • Součásti API je i možnost zpětné kompatibility, tedy dosud používané komponenty si budou i nadále rozumět s novým systémem
  • Solr podporuje všechny funkce front-endu (například procházení a vyhledávání)
  • Jako open-sourcový vyhledávač umožňuje agentuře snížit náklady na licencování, přičemž je schopna škálovat miliony dokumentů.

Platforma příští generace pro vyhledávání vládních dokumentů

Bezproblémová migrace z komerčního na open-sourcový vyhledávač společnosti Solr a následná práce s ním poskytla všem zúčastněným velmi dobré zkušenosti. Solr poskytuje vylepšené funkce vyhledávání mezi které patří: 

  • Nové možnosti prohlížení vládních dokumentů včetně kategorií, hierarchických struktur apod
  • Rozšiřitelný a upravitelný widget pro vyhledávání (rychlý přístup k různým typům vyhledávání)
  • Funkce "Související dokumenty" pro snadné procházení dokumentů ve stejné kategorii

Chcete se dozvědět více o osvědčených postupech pro archivaci a přípravě vládních dokumentů pro vyhledávání? Kontaktujte nás

- Jay

0