Back to top

Hybridní vyhledávání SharePoint 2016 “Vyhledávání, které vládne všem”

Microsoft odhalil vyhledávací funkce a strategii SharePoint 2016

V historicky první konferenci Microsoft Ignite, která se konala minulý týden, Senior Technical Product Manager Bill Baer citoval JRR Tolkiena ve svém přehledu o SharePointu 2016 popisoval novou aplikaci pro cloudové vyhledávací služby, která bude mít následující funkcioality:

  • sjednocený index pro cloudový i interní obsah (umožňující “Vyhledávání, které vládne všem”)
  • Podporu Office Graph / Delve pro interní účely (“uzemnění” některých cloudových funkcí)
  • Podporu pro Vyhledávání jako službu (Search as a Service), což zredukuje stopu po prolézání obsahu

Microsoft plánuje zpřístupnění nové služby jako aktualizaci pro SharePoint 2013, zároveň z toho udělá funkci SharePoint 2016, která bude dostupná v druhém kvartálu kalendáře roku 2016.

Jiné zajímavé části produktové strategie SharePoint 2016 je důraz na vylepšení stability a spolehlivosti, krom zjednodušení vytváření extranetových stránek.

Nová Aplikace pro Cloudové vyhledávání je zajímavá, protože umožňuje implementaci hybridních SharePoint strategií, kde je některý obsah v cloudu (například Azure), zatímco jiný obsah zůstává v interním prostředí. Z pohledu uživatele to znamená rozhraní, které prezentuje spojené výsledky z méně citlivého cloudového obsahu (dokumentů v OneDrive) k více citlivému obsahu, který musí zůstat na interních úložištích pro jednání v souladu se zákonem (compliance).

Tato možnost hybridního vyhledávání je tichým přiznáním od Microsoftu, že “stěhování do Cloudu” (ideálně Azure a Office365) je vystavováno odporu ze strany trhu, zejména mezi většími firemními zákazníky, kteří musí být extra pečliví, co se týče povolování ukládání citlivého obsahu mimo sídlo firmy.  Samozřejmě některých z těchto společností outsourceovaly celá jejich datová centra tetím stranám, takže možná je toto riziko spíše pocitové, nežli reálné.

V Search Technologies, kde jsme pracovali na desítkách projektů firemního vyhledávání SharePoint, jsme také slyšeli zákazníky opakovat ty samé obavy, stejně jako vyslovení zájmu o nasazení hybridního vyhledávání. Jako člen Programu pro adoptování hybridního vyhledávání v SharePointu jsme nasadili SharePoint 2016 před jeho oficiálním vydáním a aktivně testujeme hybridní vyhledávací možnosti pro některé klíčové zákazníky.

Vyhledávací expert a MS SharePoint MVP Agnes Molnar také zmínila potenciálně prospěšné poslední novinky:

“Poslední oznámení Microsoft SharePoint budou skutečně velikou změnou, s hlediska vyhledatelnosti, ale také pro adopci hybridních prostředí. Sjednocený hybridní index pohání vyhledávání způsoby, které jsme ještě neviděli. Budou dostupné nové scénáře pro získávání informací, poháněné neustále vylepšovanými Office Graph a Delve. “Vyhledávání, které vládne veM” se nyní stává realitou.

Poté, co už jsou zváženy všechny okolnosti, je jasné, že Microsoft musí podporovat scénáře hybridního vyhledávání (možná na dobu neurčitou), zlváště má-li uklidnit větší firemní zákazníky, mnozí z nich právě dokončení složitou migraci na SharePoint 2013. Dále rozhodnutí zpětně portovat cloudové funkce do 2013 odhaluje strategii podpory firemních zákazníků, kteří mohou na té platformě nějaký čas zůstat. 

Světlou stránkou je skutečnost, že Microsoft se velmi rychle adaptoval na tento signál ze strany trhu, což je snad dalším indikátorem milejšího a citlivějšího MIcrosoftu vedeného generálním ředitelem Satyou Nadellem a že Redmond, Washington není synonymní s “Mordorem”.

-- Graham Gillen, VP Marketing

0