Back to top

Cesta k získání 360° přehledu ve firmě

Řešení pro vyhledávání napříč celou firmou

Firemní vyhledávání jde za hranice tradičních zdrojů dat.

Na trhu se obnovuje zájem o to, čemu v Search Technologies říkáme "celopodnikové vyhledávání", neboli CWS (Corporate Wide Search). Jsou to celistvá řešení, která zpřístupňují a zabezpečují informace pro všechny zaměstnance. Určité podmnožiny informací jsou také někdy zpřístupněny zákazníkům nebo partnerům. 

Někteří lidé tomu říkají "Podnikové vyhledávání", ale toto označení může být matoucí, jelikož se také používá pro třídu softwaru, který je využitelný pro řadu vyhledávacích aplikací, jako je elektronický obchod, zákaznická podpora, business intelligence a publikování.

Pro přehlednost tudíž používáme termín "celopodnikové vyhledávání"

DEFINICE

Systémy celopodnikového vyhledávání mohou být definovány následujícími vlastnostmi:

 • Indexují mnoho různorodých úložišť dokumentů heterogenní povahy, obsahují rozmanité formáty a jsou topologicky distribuovány okolo podnikové sítě.
 • Slouží pro řadu různých uživatelských potřeb, od hlubokého, specifického výzkumu po jednoduché kontroly fakt a vyhledávání dokumentů.
 • Podporují kritické podnikové procesy prostřednictvím přizpůsobených funkcí vyhledávání.
 • Plně respektují všechna bezpečnostní omezení na úrovni dokumentu, která jsou ukládána různými repozitáři dokumentů.
 • Poskytují univerzální uživatelské rozhraní pro prezentaci výsledků vyhledávání.

Cíl implementovat vyhledávací systém, který splňuje tyto požadavky je často označován jako "Cesta k získání 360° přehledu ve firmě"

PROČ JE TĚŽKÉ UDĚLAT VYHLEDÁVÁNÍ JEDNODUCHÝM?

Budování úspěšných systémů celopodnikového vyhledávání je především o řešení nepříjemných problémů. Hlavní indexovací a dotazovací funkcionalita poskytovaná předními prodejci vyhledávacích systémů je vyspělá, spolehlivá a dobře se rozšiřuje. Právě okrajové problémy jsou ty, které mají tendenci představovat klíčové výzvy. Mezi ně patří:

 • Datová konektivita: Implementace a zachování trvale udržitelného připojení k zachycení obsahu a metadat
 • Zpracování obsahu (obohacování, čištění a normalizace)
 • Zpracování dotazu; podpora a rozvoj uživatelských dotazů

Tyto klíčové výzvy jsou zhoršeny neúprosným růstem dat. Například:

 • Růst dat přemůže standardní strategie procházení/požívání, zejména tam, kde jsou data vzdálena
 • Zatímco objemy dat rostou, zachycování a vylepšování metadat a zpracování obsahu před indexováním se stávají stále důležitější pro "nalezitelnost"

Zde se jedná o otázky specifické pro danou situaci, které mohou být řešeny pouze prostřednictvím uplatnění odborných znalostí.

JAK JE CELOPODNIKOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ IMPLEMENTOVÁNO?

Podle našich zkušeností, většinu celofiremních vyhledávacích implementací lze zařadit do jedné z následujících kategorií: 

Zaměřené na podniková úložiště

Mnoho podniků má firemní iniciativy směřující k ustavení centrálního úložiště obsahu firmy. Microsoft SharePoint se stále více používá jako řešení, s různou mírou úspěšnosti.   SharePoint 2013 nyní obsahuje velmi dobré standardní možnosti vyhledávání, i když to nevylučuje zohlednění dalších technologií pro celopodnikové vyhledávání.  

Řešení podnikového vyhledávání může fungovat docela dobře, pokud je veškerý obsah, které má být indexován, v rámci prostředí SharePoint. Nicméně, když je velká část obsahu ve vzdálených úložištích (v ECM systémech, systémech SAP, sdílených souborech, na webových stránkách, atd), jsou tu další problémy, které vyžadují specifické odborné znalosti. Pro další informace viz Podnikové vyhledávání s SharePoint 2013.

Heterogenní prostředí repozitářů

Z řady různých důvodů, mnoho podniků se také rozhoduje pro zachování vícero repozitářů toho nejlepšího obsahu oproti centralizovaného řešení. Tato heterogenní prostředí mohou vyúsťovat z přirozeného vývoje IT infrastruktury, stejně jako z fúzí a akvizic. Organizace s tuctem nebo s více úložišti v provozu nejsou neobvyklé.

Google Search Appliance je populární volbou pro vyhledávání v tomto scénáři, stejně jako jsou již zavedené technologie, jako je například HP Autonomy IDOL, Attivio, a IBM Data Explorer (Vivisimo).  Nicméně potřeba zpracovávat a indexovat heterogenní a distribuovaný obsah může představovat problémy, které vyžadují unikátní odborné znalosti k vyřešení..

Open-source průkopníci

Apache Solr byl na scéně již po více než 10 let a je oblíbenou volbou pro webově orientované vyhledávací aplikace.  Je to jednoduché a přímočaré a proto nemusí vždy vyhovovat potřebám komplexního celopodnikového řešení.

Ještě mladší ElasticSearch získává na popularitě a je založen na stejných kořenech (Lucene a jiné praxí odzkoušené open source nástroje) jako Solr.  ElasticSearch je také často spárován s LogStash (pro správu záznamů) a Kibana (pro uživatelská rozhraní) v achitektuře pro vyhledávací aplikace.

Rostoucí počet podniků jsou nyní zvažuje open source řešení pro celopodnikové vyhledávání. Přijímají, že to nebude fungovat ihned po rozbalení, a že bude nutné přizpůsobení a uplatnění odborných znalostí. Open source řešení pomocí Solr nebo ElasticSearch jsou také populární u pokročilých uživatelů FAST ESP.  

VYUŽÍVÁNÍ EXPERTŮ PRO ZJEDNODUŠENÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Ve firmě Search Technologies máme hluboké znalosti ve všech těchto technologiích a máme zkušenosti s vyvojem i migrací celopodnikových vyhledávácích řešení založených na open-source i komerčních nástrojích. Ať jsou vaše okolnosti nebo volby vyhledávacích produktů jakékoliv, máme zkušenosti a odborné znalosti, které vám pomohou nasadit celopodnikové vyhledávací řešení, které splňuje vaše obchodní potřeby a poskytuje lepší zážitek pro uživatele.

Jakýkoliv typ organizace může těžit z celofiremního vyhledávacího řešení.

 • Fortune 500 a Global 2000
 • Vládní organizace
 • Neziskové a charitativní organizace
 • Výzkumné organizace
 • Vzdělávací instituce

Obsáhlejší seznam těchto organizací je k dispozici na naší zákaznické stránce.

KONTAKTUJTE NÁS Pro neformální diskuzi o tom, jak můžeme začít s naší Službou posouzení vyhledávací aplikace

 

0