Back to top

Federální Digitální systém (FDsys)

Search Technologies je klíčovou osobou zodpovědnou za vyhledávání a přípravu dokumentů pro projekt Federal Digit System (FDsys), který má na starost US Government Publishing Office (GPO). FDsys umožňuje snadný přístup veřejnosti k vládním informacím poskytnutých Kongresem a širokou škálou jiných federálních agentur.

Data od agentur a kongresu se ukládají do knihovny, jejíž objem dat neustále roste. Do této knihovny se ukládají ze staršího projektu GPO Access, který obsahuje například zprávy z Kongresu, ekonomické zprávy určené Kongresu nebo reporty pro prezidenta USA. 

Hlavní princip spočívá v tom, že všechny datové zdroje jsou převedeny do XML dokumentu. Pro tento převod Search Technologies používá Document Processing Methodology for Search. Data jsou převedena do XML, ve kterém se dá jednodušeji hledat, neboť data jsou v něm strukturovaná (příkladem může být search for freedom of speech)

Jednou z kolekcí dat, která byly přeneseny do FDsys je Federal Register. Tento časopis, který vychází denně od roku 1994, vydává National Archives and Records Administration (NARA). Jediným tématem tohoto časopisu jsou detailní články o politických rozhodnutích, které se denně udělají ve vládě. Ročně tento úřad vyprodukuje přes 80 000 stánek.

Vyhledávací technologie navržená pro architekturu „Federal Register 2,0“ má již naimplementované konektory a služby pro spolupráci s GPO. Projekt zahrnoval transformaci tohoto velkého souboru dat do XML a automatizovanou tvorbu dalších metadat k pomoci rychlého nalezení v FDsys.

Ředitel Ray Mosley Federalního Registru o tomto projektu pronesl: „Tento projekt především poskytuje veřejnosti přístup k důležitým informacím. GPO a Federální Registr dosáhli „menšího zázraku“ ve velmi krátkém čase.“ 

Chvála je oprávněná. Pracovníci Search Technologies včetně našeho hlavního architekta Paula Nelson, i nadále s GPO spolupracují. Snaží se přenést další datové soubory od jiných agentur a vylepšit schopnosti vyhledávání. 

Paulův blog „Search and Very Large Publishers“ popisuje další možnosti a  také budoucí aktivity projektu Fdsys, na kterém Search Technologies bude nadále spolupracovat.

0