Back to top

Přechod od Google Search Appliance (GSA) k Sharepointu

Bezproblémový přechod k celopodnikovému vyhledávání u nadnárodních firem

DŮVODY

Vysoce výkonné celopodnikové vyhledávání pomáhá organizaci získat lepší vhled do všeho, co se v podniku děje s cílem posílit spolupráci a procesy. Vzhledem k neustálému růstu množství dat a počtu datových zdrojů bude úspěch tohoto řešení záležet na škálovatelnosti vyhledávání, efektivním zpracování obsahu a schopnosti založené na analýze chování uživatelů. 

Vyhledávací aplikaci poskytoval našim zákazníkům Google Search Appliance (GSA), což je  spolehlivý a dobrý vyhledávací nástroj. Vzhledem k tomu, že Sharepoint se však začal prosazovat jako centrální informační systém, který je kompatibilní s ostatními produkty Microsoftu, ale také výborný portál k spolupráci mezi více subjekty, začali firmy hledat bezproblémové řešení pro přechod z GSA na SharePoint. 

VÝZVA

SharePoint poskytuje bohatou sadu pokročilých funkcí pro vyhledávání a možnosti flexibilního nasazení. Zákazníci však většinou požadují, aby nové vyhledávání na SharePointu bylo schopno: 

  • Podporovat vyhledávání v jakýchkoli souborech a zdrojích dat
  • Zachovalo funkce poskytované GSA
  • Poskytovalo různé druhy přístupů k datům podle toho, jakou pozici pracovník ve firmě zastává

Přechod z jednoho vyhledávače na druhý vyžaduje rozsáhlé znalosti o principech fungování obou vyhledávačů. Taktéž to vyžaduje důkladnou analýzu prostředí, ve kterém vyhledávače běží. Naším cílem bylo zajistit, abychom vyhodnotili všechny možné případy, kdy se GSA a SharePoint mohou lišit a navrhli postup řešení takovýchto problémů. 

ŘEŠENÍ

Zdroje dat

Zdroje dat indexovaných Google Search Appliance stejně jako jiné zdroje dat, které vznikly ve spolupráci s jinými subjekty, mohou být prohledány SharePointem stejně jako Aspirem (což je proprietální framework, vyvinutý Search Technologies, který dokáže prohledávat strukturované a nestrukturované zdroje dat). Obě tyto vyhledávací technologie, především Aspire, přínáší lepší výkon u složitějšího vyhledávání.

  • SharePoint podproruje základní práci s daty, neboť obsahuje základní funkcionality pro tuto práci
  • Pro složitější práci s daty se využívá Aspire

Analýza dokumentů a následné zpracování jak SharePointem tak Aspirem zajišťuje normalizované dokumenty připravené pro indexování Sharepointem a následné rychlé vyhledávání.

High level architektura Sharepointu vypadá následovně:

gsa-sharepoint-migration.jpg


Funkce vyhledávání

Po migraci dat následují vyhledávací funkce, které jsou nakonfigurovány v SharePointu. Tyto vyhledávací funkce zajišťují jednuduché vyhledávání. Pro rychlé nalezení shody se využívá krom „fulltext“ hledání také: 

  • Filtry
  • Synonyma
  • Přesné shody
  • Podobnosti
  • Souvislosti podle zařazení

Bezpečnost

Nově vzniklá vyhledávací aplikace povoluje document-level security, který povoluje přístup k datům souboru jen na základě přidělených práv dané skupině. Krom document-level security byl také realizován Single-Sign-On (SSO) pro centralizovaný přístup a hledání v SharePointu.

Uživatelské rozhraní

SharePoint nabízí celou řadu uživatelských rozhraní, který může být přizpůsobeno pro každou organizaci na základě jejích požadavků. Zákazníkovo vyhledávací rozhraní pro SharePoint bude postaveno na standardním Microsoft Enterprise Search šabloně. Tato šablona obsahuje vlastní textové úpravy a také úpravy grafických objektů.

VÝSLEDKY

Systém zákazníka přeneseme z Google Search Appliance na SharePoint, který obsahuje jak srovnatelné vyhledávací funkce tak i intuitivní uživatelské rozhraní pro celopodnikové vyhledávání.

Implementace zabezpečení dokumentů povoluje přístup jen určené skupině, kdežto SSO povoluje přístup pro pohodlný a centralizovaného přístup.

Máte-li další dotazy nebo chcete získat více informací o tomto migračního projektu, kontaktujte nás.

0