Back to top

Knihovna Kongresu: Cataloger's Desktop 4.0

Knihovna Kongresu (the Library of Congress – „LC") je nejstarší kulturní federální institucí Spojených států a největší knihovna světa. Obsahuje miliony knih, nahrávek, fotografií, map a rukopisů. Knihovna Konresu také poskytuje vedení knihovnám po celém světě. Jako součást svého poslání knihovnické komunitě, vyvinula Knihovna Kongresu desktopovou aplikaci Cataloger's Desktop. Tato aplikace obsahuje komplexní vyhledávací informační systém. Zdrojem dat pro tuto aplikaci je více než 300 předem vybraných informačních zdrojů.

Cílem této desktopové aplikace je pomoci knihovníkům rychle najít informace, které potřebují k vytvoření bibliografických metadat. Tyto metadata používá více než 10 000 knihovníků přibližně na 1 000 institucích po celém světě. První verze této aplikace vyšla v roce 1994. Od té doby je široce využíván. Především umožňuje všem profesionálům, efektivněji pracovat s nejaktuálnějšími katalogizačními informacemi na dosah ruky.

Společnost Search Technologies podporuje tuto aplikaci od roku 2009. Po celou dobu spolupráce se snažíme aplikaci zlepšovat. Tato případová studie popisuje projekty a vylepšení, které jsme provedli, počínaje nejnovějšími aktualizacemi.

ROZŠÍŘENÍ V ROCE 2016

Log Analytics a systém auditu

Jakákoli práce s aplikací Catalog je zaznamenávána do systémových logů. Tyto logy jsou  indexovány pomocí prvků Elastic Stack: Beats, Logstash a Elasticsearch. Speciální moduly implementovány přímo v aplikaci, vytváří přehledy, sestavují měsíční zprávy a zprávy o využití systému. 

Systémové audity a hlášení poskytují oznámení o souhrnném využití systému. Search Technologies vyvinula Managed Services, která zajišťuje zabezpečení aplikace a zajišťuje dostatečný výkon.
 
Návrhy dotazů a názvů

Zavedli jsme také službu Dotazy a návrhy, která uživatelům aplikace poskytuje informace o tom, jak správně zadat vyhledávání, aby žadatel dostal takové informace, které potřebuje. Tyto návody vychází z úspěšně provedených vyhledávání všech uživatelů v minulosti. 

Mezi podporované funkce, které koncový uživatelé mohou s aplikací dělat patří: 

  • Rychlé vyhledávání
  • Vyhledávání NGramů, EdgeNgramů a Fuzzy matching – vyhledávání pomocí částí slov nebo slanik
  • Přizpůsobitelná relevantnost - model relevantnosti je naladěn pro uživatele stolních počítačů, kteří váží časté dotazy a metadata z obsahu
  • Personalizované návrhy dotazů


Zlepšení metadat

Aspire Text Analytics Components byly použity k obohacení metadat, aby pomohly uživatelům najít katalogizační dokumentaci týkající se různých druhů materiálů, jako jsou knihy, mapy, elektronické zdroje, hudba nebo umělecká díla.


Plány do budoucna

Společnost Search Technologies plánuje i nadále spolupracovat s knihovnou Kongresu. I knihovna Kongresu o tuto spolupráci stojí, neboť během současné spolupráce došlo k několika podstatným změnám, které znamenaly například optimalizaci procesů nebo výkonu systému. Úspěch tohoto projektu lze zaznamenant i ve zpětné vazbě, poskytujií knihovníci po celém světě.

0