Back to top

Big Data vs Firemní vyhledávání

Společnosti, které využívají podnikové vyhledávání efektivně jsou možná v nejlepší pozici pro plné využití velkých objemů dat.

 

Ušetřete čas a peníze

Od 90. let prodejci podnikového vyhledávání, podpořeni analytiky z oboru, říkali že čas a peníze mohou být ušetřeny tím způsobem, že se více zpřístupní data v rámci organizace. Souhlasíme.

Četné studie tento nápad podpořily, například:

  1. V roce 2001, Outsell Inc. v dotazníku odeslaném  6300 společnostem došli k závěru, že čas strávený vyhledáváním informací představoval na zaměstnance náklady v hodnotě 10 000 dolarů na rok
  2. V roce 2006, skupina Butler odvodila, že až 10 procent mzdových nákladů bylo zbytečně ztraceno na tom, že se zaměstnanci neúspěšně snažili najít informace, které potřebují

 

Nezaujatá minulost

Ale přesto poukazují studie na nespokojenost. Například:

  • V roce 2001 zněl závěr studie IDC s názvem “Kvantifikace firemního vyhledávání” tak, že zaměstnanci, co něco hledají jsou úspěšní pouze ve více méně 50 procentech případů
  • V roce 2011 poukázala zpráva od MindMetre/Smartlogic s názvem “Mind the Enterprise search Gap” [reference na známé varování v londýnském metru, zde: dávejte si pozor na propast v podnikovém vyhledávání], že méně, než polovina aplikací pro firemní vyhledávání odpovídá očekáváním

Měli bychom být překvapeni pokračující negativitou? Pokud vezmeme v potaz množství peněz zainvestovaných do technologií pro vyhledávání za posledních deset let světově největšími softwareovými společnostmi, asi bychom měli být převapeni. Je ovšem úsměvné, že tyto studie reflektují realitu v mnohaa velkých společnostech. Z toho či onoho důvodu většina uživatelů nemůže najít ty informace, které potřebují.

 

Některé jsou lepší než ostatní

Studie skupiny Aberdeen zkoumající 118 společností v roce 2009 poukázala na významné rozdíly mezi společnostmi, které využívali firemní vyhledávání efektivně a těmi, co ne.

“Management v nejvýkonnějších společnostech trávili hledáním informací šest hodin týdně méně v porovnání s jednou hodinou u jiných společností.”

To je velký rozdíl

Search Technologies, specializovaná IT firma zaměřená na implementaci vyhledávacích nástrojů se seznamem více než tří stovek firemních i vládních zákazníků, věří, že jedním z hlavních faktorů je “zanedbávání dat”

 

Rozeznejte rozdíl

Korporátní IT oddělení a lidé ve vedoucích pozicích jsou zvyklí na strukturovaná data:

  • ta jim jsou prezentována v krásných a uklizených řádcích a sloupcích
  • jsou většinou vytvářena automatickými procesy, které jsou předpovídatelné a konzistentní

Naopak firemní vyhledávání primárně pracuje s nestrukturovanými informacemi produkovanými zejména lidmi, někdy línými, někdy laxními, nadšenými, emocionálními, zaujatými, přemýšlivými, pilnými, nepředpovídatelnými, ale vždy unikátními lidskými bytostmi.

S nestrukturovaným obsahem tvořeným lidmi nemůže být zacházeno stejně jako se strukturovanými daty.

 

Ne úplně analýza velkých dat, ale…

Search Technologies za poslední čtyři roky vytvořila obrovskou databázi platících zákazníků s více, než 50 000 hodinami času poskytnutého našimi konzultanty pro úspěšný průběh implementací vyhledávacích nástrojů.

Většina práce, kterou pro společnosti děláme, abychom jim pomohli vylepšit již existující implementace, které je zklamaly, se točí kolem zvyšování kvality dat.

 

Odpad dovnitř, odpad ven

Klíčovým problémem pro podnikové vyhledávání je zajišťování toho, že jsou data adekvátně zpracována před indexováním. Kvalitní vyhledávání závisí na kvalitních datech, proto je nutné předejít zavádějícím a nekvalitním datům, která “znečišťují” indexy.

 

Velká data versus kvalita dat

Nespokojenost s podnikovým vyhledáváním se obvykle dá řešit tím, že se vytvarují nestrukturovaná data před jejich indexováním. Například ukládání či generování metadat pro lepší možnosti navigace ve vyhledávávání a seřazení, či odstranění zavádějících seznamů, záhlaví či zápatí.

Možná nynější nadšění pro “velká data” přivede tyto problémy na pódium.

 

Výkonní ředitelé se možná budou zajímat více

Během posledních patnácti let, neefektivnosti způsobené neefektivním firemním vyhledáváním byly pro výkonné ředitele z velké části neviditelné. Existují, asi se o nich i ví, ale nejsou jednoduše měřitelné.

Zkušení ředitelé budou zodpovědní za rozhodnutí, která učinili, založena na vhledech do dat.

Transparence by  tudíž měla být pro rozhodce důležitá. Chtěli byste udělat rozhodnutí založené na datech, jejichž původ a relevance pro danou analýzu by Vám nebyla zcela jasná?

 

Odborné znalosti jsou k mání

Expertíza a procesy nutné pro přípravu jak nestrukturovaných dat pro podnikové vyhledávání, tak pro práci s velkými objemy dat jsou téměř stejné. Společnosti jako Search Technologies mají spoustu zkušeností s nestrukturovanými daty a s vytvářením transparentních systémů pro zpracování obsahu k podpoře klíčových aplikací.

Takže klíčovým rozdílem mezi velkými daty a podnikovým vyhledáváním se možná ukáže být právě v tom, že ve světě velkých dat mají rozhodci a výkonní ředitelé velmi dobré důvody se zajímat.

0