Back to top

Google Search Appliance | Cena, náklady

Cena Google Search Appliance a celkové náklady na straně vlastníka

Search Technologies je jeden z nejvyužívanějších Google Enterprise partnerů. Nainstalovali jsme již 150 nástrojů GSA, a to jen za poslední tři roky.

 

Cena GSA

Licencování GSA je založeno na dvou hlavních faktorech:

  • počet dokumentů
  • délka licence

Všechny nástroje GSA jsou poskytovány v rámci dvouleté nebo tříleté licence.

Hranice počtu dokumentů se pohybují od půlmilionu až do více než 30 milionů dokumentů.

Zavolejte nás pro konkurenceschopnou nabídku dodání Google Search Appliance. Také poskytujeme škálu implementačních, konzultantských a školících služeb pro GSA.

Naše implementační služby a rady ohledně osvědčených postupů zajistí, že z GSA vytěžíte nejvíce a že celkové vlastnické náklady jsou minimalizovány.

 

Přehled GSA Služeb

Přehled GSA služeb: Poskytujeme širokou škálu služeb pro Google Search Appliace

 

GSA program raketového startu

Raketový start GSA je balíček služeb určen pro to, aby společnosti mohly již od začátku využívat GSA efektivně

 

Posouzení rozpoznávání entit GSA

Posouzení rozpoznávání entit v GSA je skvělým způsobem jak vylepšit efektivitu vyhledávání v laxně spravovaném zdroji obsahu

0