Back to top

Konzultace Hadoop a vyhledávací aplikace

Pomáháme Vám implementovat velké aplikace založené na vyhledávání a na Big Data technologiích.

TITULEK:

nestrukturovaný obsah je ve svých základech odlišný od strukturovaných dat a musí být adekvátně připraven pro použití v aplikacích pro analýzu Big Data.

Search Technologies má bezkonkurenční množství zkušeností se zpracováváním nestrukturovaného obsahu. Obsažené technologie a procesy jsou běžné pro aplikace podnikového vyhledávání a business insight.

Klíčem k vytvoření vhledu do informací z nestrukturovaného obsahu jsou: provenience odvozených metadat, transparentnost procesů, vytvoření agilního prostředí a kontrola složitosti

 

DETAILY

Na nestrukturovaný obsah je třeba se připravit a dodat strukturu ve formě metadat. Přístup zaujatý při jejich vytvářen přímo ovlivní všechny provedené analýzy, takže neopatrnost vede k potenciálně zavádějícím informacím.

Strukturovaný a nestrukturovaný obsah jsou bytostně odlišné

Téměř všechna strukturovaná data jsou produkována automaticky počítačovými programy. Tam, kde jsou do tohoto procesu zapojeni lidé, jsou produkována konzistentním postupem práce se zabudovanou kontrolou chyb.

Nestrukturovaný obsah je vytvářený lidmi. Někdy pilnými, línými, motivovanými, znuděnými, svědomitými, nedbalými, ale vždy unikátními lidmi. Jejich společné výstupy jsou vysoce variabilní.

 

Hluboké zkušenosti

Search Technologies má rozsáhlé zkušenosti se zpracováváním nestrukturovaného obsahu, a jsme aktivně zainteresováni na škále projektů založených na Hadoopu. K odborným znalostem také poskytujeme technologie, jako například náš soubor nástrojů pro zpracovávání obsahu: Aspire, který byl implementován s Hadoopem. Toto poskytuje agilní a flexibilní platformu pro vpravování a přípravu nestrukturovaného obsahu.

 

KONTAKTUJTE NÁS pro neformální diskuzi Vašich potřeb nebo jak máte začít s naší Posudkovou službou

 

0