Back to top

Implementace podnikového vyhledávání

Zkušenosti, pragmatický přístup a použití osvědčených praktik chybí v mnoha iniciativách vytvořit kvalitní firemní vyhledávání, ale jsou zároveň klíčem k úspěchu.

TITULEK

Většina implementací vyhledávacích nástrojů nevyužije svého potenciálu. Není to kvůli limitacím ve vyhledávacím softwaru, ale kvůli nedostatku odbornosti a nevyužití úspěšných procesů z praxe.

Každá organizace má svou vlastní kombinaci datasetů, uživatelských požadavků a obchodních cílů, což představuje různé výzvy:

  • Specifické výzvy - kterým se lze postavit pouze se zkušenostmi v oboru a patřičnou expertízou
  • Běžné výzvy, pro jejichž řešení lze využít osvědčené postupy

Spoluprací se Search Technologies zajistíte, že o těchto výzvách budete vědět předem a že se jim postavíte s úspěchem. Výsledkem bude nižší projektový risk, nižší celkové náklady spojené s vlastnictvím a řešení pro vyhledávání, které plně podpoří naplňování Vašich firemních cílů.

TŘI BĚŽNÉ VÝZVY PRO FIREMNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Pro ilustraci je níže shrnutí o třech typických výzvách pro úspěšné firemní vyhledávání.

1. Kvalita vyhledávání

Instalace je hotová, Vaše datasety byly připojeny a indexovány a vyhledávání funguje. Přesto si uživatelé stěžují na nevalné výsledky a mají obtíže najít informace, které potřebují.

Většina předních vyhledávacích nástrojů mají z technického hlediska možnost dodat skvělé výsledky vyhledávání. Aby se ovšem dosáhlo stálé kvality vyhledávání je nutné

  • Zařídit, aby souhlasilo řazení relevance s unikátními firemními datasety
  • Postarat se o to, aby za jedním vyhledávacím polem byly různorodé datasety v harmonické souhře 
  • Implementovat takové procesy, které zajistí, že je za neustálého vývoje firemních dat udržována kvalita vyhledávání.

2. Správa složitosti

Pro velké projekty firemního vyhledávání, složitost je znatelnou výzvou. Nasazení jsou většinou zaváděna postupně, jedním datasetem nebo podnikovou aplikací za druhou a s každým dodatkem se zvyšuje složitost. Složitost je způsobena vzájemnými závislostmi. Zkratky, kterých bylo využito v dřívějších fázích projektu, limitují flexibilitu a možnosti. Pomalu se vkrádající složitost je hlavním důvodem selhání velkých projektů.

Složitost může být spravována skrze plánování a aplikací osvědčených praktik v designu a realizaci.

3. Údržba konektorů. 

Problémy z reálného života představují výzvy pro implementaci a údržbu konektorů. Standardní konektory je potřeba pro většinu datových repozitářů konfigurovat. Výkon konektoru může být problematický a indexování může selhat nebo být nedokončené. Toto většinou není vinou konektoru, ale je způsobeno závislostmi na cílovém repozitáři.

Implementace, sledování a údržba konektorů mohou být zjednodušeny správným přístupem.

0