Back to top

Konzultace a implementační služby pro Big Data

Založte Vaše klíčová rozhodnutí na informacích získaných z dat.

PŘEMĚNA BIG DAT V POUŽITELNÉ OBCHODNÍ INFORMACE

Spolu s cloud computingem, sociálními médii, mobilními telefony, digitálními kanály, a velkými úložišti obchodních dat, přichází stále výrazněji potřeba extrahovat důležité informace. Data jsou rozptýlena v informačních systémech, nákladných datových skladech, dostupná prostřednictvím komplikovaných a pomalých SQL dotazů. To vše brání jejich využívání ve prospěch organizace.

Zpracování velkých objemů dat prostřednictvím NoSQL databází, pokročilých vyhledávacích technologií, a open source nástrojů, stejně jako nástroje pro prediktivní analytiku již nejsou výjimečné. Hrají zásadní, integrující roli v obchodní strategii. 

Jak s tato data shromažďuje, skladuje, zpracovává a transformuje do použitelných real-time informací vaše organizace? Přináší vám konkurenční výhodu?

VAŠE APLIKACE, BUDOVANÁ S NAŠIMI ZKUŠENOSTMI

Máme zkušenosti z více než 700 projektů, ve kterých jsme zákazníkům pomohli navrhnout a realizovat vyhledávací a analytická řešení. 

Naše konzultační a implementační služby pro BigData přináší:

  • Osvědčený, poradenský přístup pro výběr, specifikaci a vytvoření vyhledávací a Big data aplikace, které vám pomůže k dosažení vašich obchodních cílů. V rámci rozpočtu a bez rizik.
  • Bezkonkurenční zkušenosti z oblasti Vyhledávání a Big dat.  Našimi partnery jsou přední technologické společnosti (Cloudera, Hortonworks, Elastic, Solr, Google, Microsoft). Máme zkušenosti s Hadoop technologiemi (Cassandra, Hive, Kafka, Pig, Spark, YARN).
  • Nezávislost na technologii, která zajišťuje, že vaše obchodní cíle jsou prioritou.
  • Škálovatelnou platformu pro prediktivní analýzu: s intuitivním uživatelským rozhraním, pracující v v reálném čase (nikoliv v řádech hodin nebo dní).

PŘÍKLADY NASAZENÍ. JAKÝ JE TEN VÁŠ?

ZAČNĚTE VÍCE VYUŽÍVAT INFORMACE S BIG DATA PROSTŘEDÍM

Po více než dekádu Search Technologies navrhují a optimalizují vyhledávání a analytická řešení pro zákazníky po celém světě. Naši zkušení konzultanti, odborníci a analytici vám poskytnou podporu při strategického plánování, realizaci projektu a podpoře aplikace.

Naše konzultační a implementační služby pro Big Data začínají s pochopením vašich potřeb a posouzení technologické infrastruktury. Pak následuje strategie pro implementaci.

Podívejte se, jak můžete využít Big Data aplikace, pro shromažďování informací a řešení obchodních výzev, kontaktujte nás.

 

0