Back to top

Konzultace Vaší strategie pro vyhledávání

Máte neprůstřelnou strategii pro vyhledávání?

TITULEK

Ve většině organizací má efektivita vyhledávání, nebo její nedostatek, dopad na produktivitu.

Jelikož množství nestrukturovaného obsahu stále roste, podniky které jsou schopny naplno využít svého duševního kapitálu získávají konkurenční výhodu.

Z našich zkušeností víme, že většina společností nemá strategii pro vyhledávání, která by byla oporou při naplňování jejich obchodních cílů.

Můžeme pro Vás vytvořit strategii, která je praktická, cenově dostupná, hladce navazující na situaci, ve které se právě nacházíte a která pomůže Vám pomůže dosáhnout Vašich obchodních cílů.

PŘEHLED O SLUŽBĚ

Konzultace Vaší strategie pro vyhledávání se ty typicky skládá z následujícího: 

Zkušený konzultant, dle potřeby podpořený specialisty v oboru:

Získá všeobecný přehled o Vašich firemních cílech, datasetech a procesech které spoléhají na dobré vyhledávání

Provede detailní revizi současné vyhledávací infrastruktury

Podá zprávu o vyhledávací strategii a prezentaci pro vedení, která detailně popíše naše doporučen

Konzultace lze využít nehledě na to, jaké vyhledávací produkty právě využíváte, dokážeme Vám poradit se vším. Jako výchozí bod pro vytvoření strategie pro vyhledávání budeme brát Vaši aktuální situaci.

VÝHODY

Společnosti, které aktivně hledají optimální strategii pro vyhledávání budou profitovat několika způsoby:

  • Zvýšená produktivita pracovníků pracujících s informacemi: Lidé, kteří nejvíce přispívají růstu Vaší společnosti se stanou více produktivní - bude se jim mnohem lépe pracovat a to bude mít pozitivní dopad na jejich chuť k práci.
  • Zvýšená flexibilita Vaší společnosti: Měnících se okolností a situace na trhu lze jednodušeji využít s rychlým, efektivním a bezpečným přístupem k firemním informacím.
  • Proaktivní přístup k vyhledávací strategii také obvykle sníží náklady spojené s vlastnictvím vyhledávacích systémů.

 

Kontaktujte nás a můžeme začít. Během pár týdnů můžete mít praktickou a inovativní strategii pro firemní vyhledávání, která posune Vaši společnost vpřed.

0