Back to top

Posouzení vyhledávací aplikace

TITULEK

Společnost Search Technologies poskytují odborné posouzení vyhledávacího systému za pevně stanovenou cenu.
Tato služba:

  • může být využita jak v případě, kdy je softwarová licence již zakoupena, tak v případě, kdy zákazník potřebuje poradit při výběru vyhledávacího systému, včetně možností využít open source řešení.
  • podá detailní zprávu obsahující jasná doporučení ohledně návrhu vyhledávacího  řešení  a strategií implementace či vylepšení

ČASTÉ PŘÍPADY UŽITÍ

Mezi běžná využití této služby patří:

  • Záchrana projektu: Náš pragmatický přístup pomůže dostat “zoufalý” projekt zpět na správnou cestu, rychle a cenově efektivně
  • Možnosti vyhledávání SharePoint 2013 : Podrobně známe SharePoint, FAST Search a další přední řešení třetích stran. Poskytujeme nezávislé poradenství vycházející z  Vašich specifických dat a potřeb uživatelů.
  • Audit vyhledávací infrastruktury: Komplexní audit vyhledávací infrastruktury pro reorganizaci či strategické plánování, vhodné když je zapojeno mnoho různých datasetů, business aplikací nebo vyhledávacích nástrojů.
  • Zdravotní prohlídka: Vylepšení a rozšíření již existující vyhledávací implementace, napomáhající zákazníkům maximalizovat návratnost investic.
  • Plánování nových vyhledávacích aplikací. Posouzení vyhledávacího řešení může být využito na  poskytnutí detailního projektového plánu pro nové vyhledávací projekty. Naše expertíza zajistí, že se zákazník vyhne mnoha úskalím, a že se použij osvědčené postupy. Přidáme k tomu i inovativní návrhy.

PODROBNOSTI

Během posledních osmi let společnost Search Technologies vyvinula systematický  přístup k plánování aplikací založených na vyhledávání. Tato metodologie “posouzení” se stala nedílnou  součástí implementačních služeb. Posouzení je  nabízeno za sníženou pevnou cenu, která nám poskytuje příležitost ukázat naši odbornost potenciálním zákazníkům.. Posouzení vyhledávací aplikace je prováděno vedoucím inženýrem, který je dle potřeby podporován specialisty. Závěry posudku jsou před předáním zákazníkovi konzultovány  s vrchními architekty Search Technologies

VÝSTUP

Zpráva o výsledcích posouzení poskytuje detaily ohledně klíčových problémů a možností jejich řešení a je dodána spolu s prezentací hlavních zjištění a doporučení a tam, kde je to vhodné je součástí i podrobný projektový plán.

K DALŠÍMU ČTENÍ

Pro další informace nebo neformální diskuzi NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.

0