Back to top

Technologie pro podporu vyhledávacích projektů

Jak bude vypadat architektura Vašeho řešení?

Zaplňujeme mezeru v technologiích:

Během naší letité praxe jsme narazili na mnoho technologických výzev, které nebyly řešitelné tehdy dostupnými komerčními nebo open-source produkty. V reakci na toto jsme vyvinuli škálu vlastních technologií, které nám pomáhají řešit tyto situace účinně. Každá z našich technologií byla stvořena během reálného implementačního projektu, a vyvinula se skrze použití ve spoustě dalších projektů, s přičiněním našich zákazníků - konzultantů.

 

Technologie:

 • Framework aspire: Framework pro zpracovávání obsahu vyvinutý specificky pro nestrukturovaná a polostrukturovaná data. Aspire Community je volně stažitelný pro  registrované uživatele. Aspire Enterprise je často používána pro konzultace; poskytuje dodatečnou funkcionalitu, širokou škálu již hotových komponent, implementaci Hadoop a možnosti distribuovaného zpracovávání.
 • Aspire pro Big Data: Dovoluje Aspire konektorům a potrubím zpracovávání obsahu, aby běžely v rámci infrastruktury Hadoop. Aspire pro Big Data rozšiřuje Big Data frameworky o nestrukturovaná a polostrukturovaná data a poskytuje možnost nastavení masivní škálovatelnosti pro skupinové Aspire operace.
 • QPL: The Query Processing Language: QPL je nástrojem pro zpracovávání dotazů a business logiku umožňující nastavení a efektivní údržbu sofistikovaného zpracovávání na straně dotazu
 • Aspire Data Connectors: Na vyhledávacích nástrojích nezávislé data konektory s vestavěnou bezpečností a možnostmi zachycení metadat.
 • Tyto materiály byly nasazeny uvnitř škály vyhledávacích nástrojů, včetně SharePoint 2013, Google Search Appliance, Amazon CloudSearch, Solr a ElasticSearch

 

Příkladová architektura řešení

Toto schéma je referenční architekturou pro naše vlastní produkty i pro produkty či technologie třetích stran v řešení pro vyhledávací aplikace založené na internetovém prohlížeči.

V tomto příkladu potřebuje vyhledávací aplikace přístup k několika rozlišným zdrojům obsahu (textové dokumenty, emaily, složky s obrázky, sociální média atd.)

 • Aspire obsahuje konektory které získaly data z externích zdrojů. Aspire 
 • Aspire pipelines (nebo jiný software pro publikování obsahu) mohou pak zvládat náročné úlohy za Vás a připravit obsah pro indexování vyhledávačem
 • V některých nasazeních existuje stádiový repozitář, který může být nárazníkem mezi frontendovým zatížením a backendovým publikováním z datových zdrojů.
 • QPL může být nasazeno pro více sofistikované zpracovávání na straně dotazu
 • Když požadavky aplikace volají po těžbě textu, strojovém učení, sémantické analýze nebo měření kvality, může být nutné nasadit Aspire v Big Data Poli jako součást Big Data Frameworku (Hadoop). To, co se nemusí zdát jako Big Data záležitost (miliony dokumentů) se rychle prací pro Big Data aplikace stát pokud je požadována pokročilá těžba textu (miliardy slov, frází a sémantických vztahů).
 • Search Technologies má také zkušenosti s vývojem uživatelských rozhraní pro většinu případu použití vyhledávání, včetně e-Commerce, celopodnikového vyhledávání, Analýz datových skladů, médií a nakladatelství, personalistiky a mnohých dalších.

Implementace

V případech, kdy je to vhodné pro architekturu daného řešení, naše technologie usnadňují dodávku a podporu vlastních vyhledávacích řešení. Naší zákazníci pak těží ze zvýšené spolehlivosti a z úspor nákladů. Užití těchto technologií navrhujeme pouze v případech, kdy jsou jasně a konkrétně prospěšnými pro daný projekt a jakékoliv rozhodnutí ohledně použití těchto technologií se provádí pouze po plné konzultaci se zákazníkem.

 

Technologická nezávislost

Před lety jsme se rozhodli, že naše technologie budou na vyhledávačích nezávislé. Tento přístup dodržujeme. Tyto technologie mohou být nasazeny a mohou fundovat s kteroukoliv z vedoucích komerčních nebo open-source vyhledávacích nástrojů.

Někteří z našich zákazníků vidí přidanou hdonotu v této nezávislosti. Umožňuje jim nasadit jejich investici do přizpůsobeného podnikového vyhledávání jednoduše znovu nasadit na novou vyhledávací platformu (například z FAST ESP na SharePoint, nebo ze Solr na Elasticsearch).

 

Podpora

Některé z našich technologií mohou také být licencovány nekonzultanty a OEM výrobci. V těchto případech můžeme nabídnout podporu a údržbu služeb pro řešení která nasazují naše technologie. Podpora pro jiné komponenty řešení (komerční či open-source) je také dostupná od našich partnerů, nebo od Search Technologies.

 

PRO VÍCE INFORMACÍ

KONTAKTUJTE NÁS pro více informací o Aspire, QPL, Connectors a našich technologiích. Nebo nás kontaktujte pro neformální diskuzi o tom, jak můžeme začít s naší posudkovou službou.

 

0