Back to top

Řešení pro Data Lake

Zpřístupnění velkých dat prostřednictvím Vyhledávání

PROBLÉMY TRADIČNÍCH DATOVÝCH SKLADŮ

Dnešní business uživatelé spoléhají na různé aplikace a úložiště, která podporují jejich každodenní práci a strategické cíle. To vede k požadavkům na rychlejší a efektivnější přístup k datům a dostupnosti analytických nástrojů pro koncové uživatele.

Tradičních datové sklady a BI aplikace však vyžadují pro přístup k datům komplexní databázové dovednosti. Připravit data pro analýzu může od správce datového skladu trvat hodiny až dny. Kromě toho může proprietární řešení datového skladu znamenat nižší flexibilitu (v závislosti na typu dat nebo omezení formátu) i škálovatelnost (z důvodu rostoucích nákladů na ukládání dat).

VÝKONNÁ OPEN SOURCE ŘEŠENÍ PRO ENTERPRISE DATA LAKE

Úložiště surových podnikových dat, v kombinaci s Big Data a Vyhledávací technologií - Data lake (nebo podnikový datový hub), může přinášet významné výhody. Data lakes slučují data z různých zdrojů a zpřístupňují je koncovým uživatelům pro snadné vyhledávání, analýzy a reportování.

 • Rozličnost dat – schopnost ukládat a zpracovávat strukturovaná a nestrukturovaná data mnoha typů, včetně XML, textu, JSON, audio, image a video formátů, z mnoha zdrojů.
 • Produktivita uživatelů – vyhledávání je univerzálním nástroj pro nalezení informací. Vaši uživatelů mohou získat potřebná data rychle prostřednictvím vyhledávání, bez znalosti SQL. 
 • Úspora nákladů a škálovatelnost - open source systém má nulové náklady na licence a umožní škálovat váš system společně s narůstajícími daty.
 • Doplňující k datovému skladu – sklad i data lake mohou být součástí vaší datové strategie.
 • Rozšiřitelnost – data lake framework může být nasazen pro řadu užití. Od aplikací pro podnikové vyhledávání až po pokročilé analytické aplikace (přečtěte si vice o podnikových data lakes, které jsme realizovali zde).

Naše zkušenosti se systémy Hadoop, Cloudera CDH, Cassandra, Elastic Stack, Solr, Hortonworks, Microsoft Azure, Amazon Web Services, a dalšími Big data platformami mohou přinést řadu možností  spojených s flexibilitou a zabezpečením vašeho Data lake. 

ARCHITEKTURA OPEN SOURCE DATA LAKE FRAMEWORKU

data lake architecture

STRATEGIE, IMPLEMENTACE A PODPORA

Poskytujeme služby plánování a implementace, které zahrnují: 

 • posudek systémové infrastruktury
 • Konzultace pro architekturu Data lake a pomoc při výběru platformy a nástrojů splňující potřeby vaší organizace
 • Zabezpečení Data lake a strategii řízení
 • Připravené nebo custom konektory pro připojení systému k data lake řešení
 • Příprava a obohacení dat, včetně extrakce metadat, konverze formátů, rozšíření, extrakce entity, síťování, agregace a indexování. 
 • Integraci uživatelského rozhraní s vyhledáváním a analytiky
 • Komplexní služby správy a provozování 

 

Začněte s naší službou, která umožní identifikovat vhodné data lake řešení pro vaši organizaci, kontaktujte nás.

 

0