Back to top

Sharepoint 2013 Obohaceni Obsahu

ÚVOD

  • SharePoint 2013 poskytuje některé funkce pro extrakci entit. To však není vhodné pro všechny scénáře automatické generace metadat
  • Vyhledávání ve službě SharePoint 2013 nemá žádné integrované funkce pro kategorizaci nebo klasifikaci
  • Má však modul rozšiřitelnosti uvnitř indexovací části (za účelem obohacení obsahu)
  • Na základě našich zkušeností s programem Microsoft FAST (vyhledávač zabudovaný v programu SharePoint 2013) od roku 2005 a dodávkou více než 150 implementačních projektů pro vyhledávání zákazníkům společnosti Microsoft nabízí společnost Search Technologies komplexní řešení pro obohacení obsahu neboli přidání nových metadat danému obsahu

PŘÍSTUP K OBOHACENÉMU OBSAHU

Služba SharePoint 2013 se stává de facto celopodnikovým systémem. Je použit v rámci  mnoha organizací. Aby bylo vyhledávání v těchto systémech co nejlepší  a nejjednodušší používá se vyhledávání na základě metadat. Na rozdíl od mnoha vyhledávacích aplikací, které se potýkají pouze s jediným zdrojem dat, podnikové vyhledávání obvykle zahrnuje širokou škálu zdrojů těchto dat.

Obohacení obsahu je nejlépe dosaženo kombinací:

  • Plně podporované softwarové nástroje, které zvládnou řadu obohacovacích potřeb a okolností
  • Podporováno odbornými implementačními a podpůrnými službami

VÝHODY

Jsme přesvědčeni, že náš přístup k „obohacení“ obsahu, který je přijímán rostoucím počtem sofistikovaných zákazníků v oblasti podnikového vyhledávání, může zajistit:

  • Nízké celkové náklady na vlastnictví
  • Strategický přístup k obohacení obsahu, který je použitelný pro jakoukoli aplikaci, kde je zapojen nestrukturovaný obsah
  • Zvýšená agilita pro využívání obsahu v organizaci prostřednictvím služby SharePoint 2013

Naše řešení pro obohacení obsahu v SharePointu 2013 vychází z Aspiru,který je plně integrován se serverem SharePoint 2013. Do SharePointu je Aspire integrován pomocí Microsoftu Web Services. 


Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás.

0