Back to top

Správa vyhledávání

Nechte naše odborníky postavit a spravovat Vaše vyhledávací systémy, zatímco vy se soustředíte na hlavní činnost Vašeho podnikání.

TITULEK

Realizace a údržba vyhledávače vyžaduje dovednosti specialisty. I tam, kde jsou tyto dovednosti k dispozici interně, může být obtížně udržovat zaměření na vyhledávání. Datasety a potřeby uživatelů se neustále vyvíjí a bez neustálé konfigurace postupně degraduje relevance a spolehlivost výsledků vyhledávání.

Takto to ovšem být nemusí.

 

Vyhledávání na zakázku

Search Technologies řeší tuto potřebu přímo skrze Správu vyhledávání. Naše odborné znalosti a zaměření na vyhledávače nám umožňuje vytvářet, spravovat a udržovat vyhledávací aplikace efektivně a spolehlivě. Služby Správy vyhledávání nabízíme:

  • pro všechny naše přední vyhledávací produkty, 
  • jako službu bez kapitálových investic

 

Služby s přidanou hodnotou

Služby Správy vyhledávání jdou nad rámec údržby, podpory a správy systému. Poskytujeme také služby s přidanou hodnotou, jako je řízení kvality vyhledávání, ladění relevance, audit indexu, sledování výkonu a údržba sémantických zdrojů.

Bereme plnou odpovědnost za všechny aspekty vyhledávací aplikace. To ponechává našim zákazníkům možnost soustředit se na svou hlavní činnost.

Podpora 24/7 je k dispozici.

 

Možnosti hostingu

Služby Správy vyhledávání mohou být poskytovány bez ohledu na umístění serveru. Vyhledávací aplikace může být:

  • Za firewallem zákazníka
  • Umístěná v cloudu nebo hostingovém centru, jako je Amazon EC2
  • Na specializovaném hostingu pro vyhledávací aplikace od Search Technologies.

 

Nové vyhledávací aplikace

Search Technologies poskytuje služby návrhu, vytvoření, rozmístění, podpory, údržby a správy nových vyhledávacích řešení založených na zákazníkem zvoleném vyhledávači a přesných požadavcích. Toto je služba na zakázku, žádný balíček nabízený pro všechny stejně, takže vyhledávací aplikace budou přímo řešit obchodní cíle zákazníka.

Tam, kde je to vhodné, poskytujeme poradenství v oblasti výběru vyhledávače, včetně zvážení open source alternativ.

STÁVAJÍCÍ VYHLEDÁVACÍ SYSTÉMY

Bereme na sebe plnou odpovědnost za stávající vyhledávací systémy, a to i v případě, že v současné době čelí problémům. Jako součást našich služeb budeme přezkoumávat design a výkon současného systému a budeme se zabývat jeho nedořešenými problémy.

 

Kontaktujte nás pro úplný popis našich služeb technické podpory, nebo pro diskuzi o nějakém specifickém problému podpory, který v současné době zažíváte při implementaci vyhledávání.

0