Back to top

Vlastnosti Google Search Appliance

Google Search Appliance (GSA) poskytuje rychlý, relevantní a bezpečná přístup k informací napříč korporátním intranetem, bez ohledu na formát či umístění dokumentu. Vyhovující pro půl milionu až několik miliard dokumentů, cena se odvíjí od počtu dokumentů. Google Search Appliance kombinují hlavní vyhledávácí technologii od Googlu se škálou funkcí orientovaných na byznys. Poskytují přístup k veškerým informacím o podniku ve snadně implementovatelném balíčku. Mezi hlavní vlastnosti patří:

 

Snadné použití: Google Search Appliance poskytuje univerzální vyhledávání pro podniky, umožňující vyhledávání veškerého firemního a webového obsahu v jednoduchém a již dobře známém vyhledávacím okénku

Snadná implementace: S GSA můžete mít běžící aplikaci ve velmi krátkém čase

Bezpečnost: Vyhledávací nástroje Google respektují zabezpečení na úrovni dokumentu skrze integraci s již existujícími systémy kontroly přístupu, podporující několik mechanismů jediného přihlášení, včetně LDAP, NTLM, PKI a Kerberos

Přístup k datům: škála standardních konektorů obsahu včetně souborových systémů, webových stránek, Microsoft SQLServer, Oracle, IBM DB2, OpenText Livelink, EMC Documentum a IBM FileNet jsou komplementovány rostoucím množstvím pluginů třetích stran a otevřeného vývojářského prostředí se kterým mohou být implementovány dodatečné konektory. GSA podporují více než 200 standardních souborových formátů a poskytují reformátování do HTML pro jednoduché shlížení původních typů dokumentů. Search Technologies také poskytuje vlastní službu vývoje konektorů obsahu.

Škálovatelná architektura: GSA rozšiřuje možnosti vyhledávání skrze novou architekturu, která umožńuje několik nasazení v rámci jedné organizace pro integraci indexů a poskytnutí sjednocené množiny výsledků. Toto umožňuje organizacím vyhledávat v tisících, milionech i miliardách dokumentech a sjednocovat vyhledávání napříč vícerem instancí GSA:

Přizpůsobitelné řazení: Administrátoři mohou jednoduše ladit řazení výsledků dle organizačních potřeb nebo poskytovat různým oddělením různá nastavení. Řazení může být přizpůsobeno za použití širší škály kritérií, včetně zdroje, kolekcí, stáří dokumentu a metadat.

Jazyková podpora: Je podporována široká škála jazyků. Automatická detekce jazyka pokrývá více něž 20 jazyků (což umožňuje filtraci výsledků vyhledávání a definici správných pravidel vytváření základních tvarů pro dokumenty). Vyhledávání napříč jazyky je umožněno díky překladatelské technologie od Google fungující v reálném čase.

Funkce koncového uživatele obsahují personalizaci výsledků vyhledávání, jako jsou porovnávání s klíčem, kolekcet One-Box, upozornění, vestavěná kontrola pravopisu, seskupování vásledků a vyhledávání na sociálních médiích. To vše umožňuje uživatelům upřednostňovat dokumenty u specifických dotazů.

Správa: Webová adminsitrátorská konzole umožňuje definici několika rolí pro procházení, sloužení a monitorování vyhledávání. Toto je dostupné v široké škále jazyků.

 

Pokročilé hlášení poskytuje jednoduše zpřístupnitelné informace o vyhledávací aktivitě včetně nejvyhledávanějších dotazů, využití speciálních funkcí a hlášení o dotazech, které neměly žádné výsledky.

Kontaktujte nás a prodiskutujeme Vaše požadavky ohledně školení a implementace GSA

0