Back to top

Vyřešte Vaše problémy s Big Data přidáním vyhledávání do datového skladu

Vyhledávací řešení pro Big Data a datové sklady

ŘEŠENÍ BIG DATA ZAČÍNAJÍ DOBRÝM VYHLEDÁVÁNÍM

Společnost Search Technologies byla vždy v popředí co se týče implementace aplikací založených na vyhledávání a dnes má rozsáhlý seznam zákazníků.   Vždy jsme byli velmi pragmatičtí a vyhýbali jsme se zveličování a mlžení okolo termínů jako je "cloud" a "Big Data".  Nicméně naše práce se zákazníky a tržní síly nás ke cloudu a k Big Data posunuly.

Zatímco Business Intelligence a prediktivní analýza bývaly doménou projektů pro relační databáze a datové sklady s devíticifernými cenovkami, teď pozorujeme spárování NoSQL databází a vyhledávacích technologií pro řešení velmi zajímavých případů použití. Mezi řešené problémy patří vše od detekce podvodů po dolování dat ze sociálních médií pro lepší předpověď výsledků voleb, a mnohé další. A open-source technologie tato řešení dramaticky zlevnily.

DEMOKRATIZACE ZPRACOVÁNÍ VELKÝCH OBJEMŮ DAT

Existuje důvod pro to, že se vyhledávání stalo přijímaným paradigmatem pro Big Data aplikace.  Na rozdíl od doby před dvaceti lety, kdy se objevovaly první firemní intranety, dnes využíváme vyhledávání každý den ve formě Google nebo Bing.  Na dosah prstů máme veškeré vědění, kterého lidstvo kdy dosáhlo.

Říkáme tomuto jevu "demokratizace velkých dat". 

ODEMYKÁNÍ DATOVÝCH SKLADŮ

Přestože bylo mnoho napsáno o využívání nových datových zdrojů jako jsou sociální média a ještě neotevřené soubory záznamů, realita je taková, že mnoho ze zajímavých případů použití se nachází ve velkých datových skladech, což je výsledkem projektů, které začaly daleko předtím, než byla fráze "Big Data" vůbec použita. Výzva spočívá v zpřístupnění těchto dat a jejich napojení na modernější Big Data architektury.

Z technického hlediska to znamená rozvinout metodiku, procesy a technologie uspořádání dat ze skladů do JSON nebo XML. 

Je nutné mít další odborné znalosti o tom, jak indexovat odvozená data, aby se umožnila interaktivní analýza s výkonnými uživatelskými rozhraními.

SearchTechnologies poskytuje odborné poradenství a implementační služby a tím pomáhá zákazníkům budovat revoluční aplikace pro business intelligence.   Mezi naše odborné znalosti patří naše know-how jak v open-source vyhledávání (ElasticSearch, Solr), tak v Big Data technologiích (Hadoop, Cloudera, Cassandra, atd.). Společně s odbornými znalostmi také poskytujeme softwarová řešení pro zachycení dat z datových skladů i jiných zdrojů obsahu, a stejně tak pro transformaci dat do formátu, který je připraven pro indexování.

PŘEHLED ŘEŠENÍ

Search Technologies vám může pomoci vytvářet vlastní vyhledávací aplikace na stávajících nebo nových datových skladech s následujícími charakteristikami:

  • Profesionálně implementovaný vyhledávač: je rychlý, flexibilní, intuitivní způsobem, jakým funguje.
  • Vyhledávač je v souladu s uživatelským rozhraním, které umožňuje komukoliv interaktivně prozkoumat sady dat a odvodit z nich vědomosti.
  • Řešení typicky využívá praxí odzkoušený open-source software jako Hadoop, Cassandra, ElasticSearch a Solr (nebo komerční verze těchto platforem). 

 

Případy užití Big Data, se kterými jsme zákazníkům pomohli: 

  • Detekce podvodů ve zdravotnictví a pojišťovnictví.
  • Vyhledávání pro HR (lidské zdroje).
  • Celopodnikové vyhledávání / Firemní vyhledávání

Pro hlubší vhled do problematiky si přečtěte náš blog, Big Data pro vyhledávání a Vyhledávání pro Big Data.

 

KONTAKTUJTE NÁS pro neformální diskuzi o tom, jak můžeme začít s naší vyhledávací aplikací

0