Back to top

Vyhledávání v SharePoint 2013

Znamenité výsledky ve vyhledávání: Postavené na Sharepoint 2013

Co se týče technologií založených na FAST technologiích dnes vnořených do SharePointu, Search Technologies je společností s nejvíce zkušenostmi na celém světě. Pomáháme společnostem vytvořit výbornou uživatelskou zkušenost s vyhledáváním pro uživatele SharePointu. Ať už se jedná o uživatele, kteří přistupují k SharePointu z firmy nebo z domova.

Od té doby, co jsme se stali FAST Worldwide Allianc Partner roku v roce 2006, jsme poskytli více než 30 000 dnů našich konzultantů pro více než 150+ klientů využívajících SharePoint softwaru.

SharePoint 2013 poskytuje obsáhlou sadu pokročilých vyhledávacích funkcí a škálu vývojových možností, které čekají na využití

S pomocí odborníků můžeme poskytnout znamenité podnikové vyhledávání pro Vaše uživatele SharePointu. 

Mezi služby, které poskytujeme, patří od plně spravovaných designových a implementačních projektů přes jednoduché poskytnutí expertů na SharePoint vyhledávání, aby mohli být součástí Vašeho týmu.

 

MIGRACE OD FAST ESP NEBO FAST PRO SHAREPOINT 2010

Na mnohaletých zkušenostech s FAST ESP stavíme naše zaměření na migraci existujících FAST systémů na SharePoint 2013 bez ztráty funkcí, a za udržení Vaší investice. Dočtěte se o tom více zde.

 

KOMPLEMENTÁRNÍ TECHNOLOGIE:

Také poskytujeme řešení pro kategorizaci v SharePoint 2013 a řešení pro obohacování obsahu. Používáme kombinaci osvědčených technologií a služeb expertů. Také se specializujeme na data konektivitu pro SharePoint 2013 a můžeme Vám pomoci indexovat obsah uložený na externích repozitářích typu Documentum, Lotus Notes, Jive a IBM Connections.

 

POSUDKOVÁ SLUŽBA PRO SHAREPOINT 2013 VYHLEDÁVÁNÍ

Search Technologies vyvinula strukturovaný přístup k vyšetřování a plánování vyhledávacích aplikací. Tato “posudková” metodologie se stala integrální součástí našeho podnikání.

Posudková služba typicky zabere 5-10 dnů konzultantů pro řešerši, dokumentacia  dodání. Většinou to obsahuje i několikadenní pobyt konzultanta na místě firmy.

Je nabízena za dotovanou fixní cenu, jelikož nám dovoluje demonstrovat naše hluboké znalosti a know-how potencionálním zákazníkům našich implementačních služeb.

Běžné případy užití:

Naše posudková služba se dá využít několika způsoby, včetně:

  • Plánování implementace: Poskytuje schéma pro vytvoření vysoce produktivního vyhledávacího prostředí, které využívá SharePoint 2013.
  • Optimalizace existujících systémů, což zaručuje, že široká škála funkcí, které jsou dostupné jsou vhodně použity pro vytvoření produktivního vyhledávacího prostředí
  • Plánování migrace: Naši experti zanalyzují Vaše stávající vyhledávací systémy a poskytnou detailní plán pro migraci k SharePoint 2013.
  • Objevte nové způsoby, jak využít SharePoint 2013 vyhledávání pro podpoření byznys procesů a celkové produktivity.

 

Co získáte:

Detailní posudkovou zprávu, která je společně s oceněným projektovým plánem dodána společně s prezentací na úrovni vedení o hlavních nálezech a doporučeních.

Pro další detaily a informace ohledně ceny nás KONTAKTUJTE

0