Back to top

Vývoj software

Řízení výroby STEPS

STEPS - Systém pro technickou přípravu, plánování a sledování výroby je informační systém, který zajišťuje automatizovanou podporu činností v oblasti technické přípravy, plánování a řízení výroby. Je určen zejména pro strojírenskou zakázkovou výrobu.

IS STEPS je produktem společnosti INCAD a je vyvinutý v prostředí 4GL UNIFACE, společnosti Uniface B. V. -  Advanced Development Technology. Uniface B. V. patří k předním světovým dodavatelům kompletních řešení pro vývoj, implementaci a testování programového vybavení. Uniface je vývojová a aplikační platforma určená pro podnikové aplikace, které je možno provozovat v různém prostředí, počínaje mobilními zařízeními, architekturou klient server, web prostředí, Windows, Java EE, SOA či DOT NET a je nezávislá na použité databázi a operačním systému.  

​IS STEPS je modulární a skládá ze základních a volitelných modulů. Díky své modularitě a pružnému vývojovému prostředí lze systém průběžně rozvíjet a upravovat podle potřeb uživatele.

Pilotním nasazením systému STEPS je jeho modifikace a rozšíření podle potřeb závodu Výroba nářadí, Škoda Auto a.s., kde tento IS pod názvem PPS-VSN využívá více než 300 současných uživatelů. Architektura IS je klient-server, RDBMS Oracle, klientská pracoviště WIN 7 či 8, API na SAP. Další modifikací STEPS je IS STEPS/KAPLAN nasazený ve VSB/3 – Interní opravy ŠKODA Auto, a.s. Jiným příkladem může být menší aplikace ve společnosti Buzuluk Komárov, a.s. - Divize Gumárenské stroje (cca 30 klientů, RDBMS Informix, API na IS Max).

Nabízíme kompletní řešení počínaje analýzou problému, nasazení IS STEPS, realizaci jeho modifikací podle vašich potřeb, školení, záruční a pozáruční servisu včetně převzetí garance za celý systém a jeho další rozvoj.