Back to top

Zpracování přirozeného jazyka – NLP řešení

Ve dnešním světě již analyzování strukturovaných dat nestačí v podnicích nestačí 

Pro zpracování pokročilejších obchodních analýz, predikcí a pro rozhodování, již v dnešním světě samotná analýza strukturovaných podnikových dat nestačí. Nestrukturovaný obsah (přirozená komunikace) jako jsou e-maily, sociální média, videa, recenze zákazníků atd. vám mohou přinést zásadní poznatky. 
S řešením pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) může vaše organizace získat důkladnější znalosti z nestrukturovaného či polostrukturovaného obsahu.

PŘÍKLADY NLP APLIKACÍ 

  • Dotazovací systém – rozšíření sémantického vyhledávání v podniku a propojení zaměstnanců s obchodními daty, grafy, informacemi a datovými zdroji
  • Podnikové chatboty a aplikace zákaznické podpory – odpovídání otázek, směrování uživatelů k produktům a návodům a automatické přesměrování požadavků
  • E-commerce – zlepšení relevance vyhledávání, poskytování cílených odpovědí a poskytování personalizovaných výsledků založených na dotazu 
  • Extrahování dat a vztahů – jako jsou lékařské poznámky o pacientech, právní smlouvy, smlouvy s dodavateli, atd..

KOMPLEXNÍ NLP ŘEŠENÍ


natural-language-processing-services.jpg

Naše řešení pro zpracování přirozeného jazyka pokrývají řadu potřeb. Potřebujete-li  zpracovat nestrukturovaný obsah nebo vyvíjíte vlastní NLP řešení, dokažeme pomoci:

  • s kompletním řešením: plánováním projektu, návrhem architektury, implementací, a podporou vašeho NLP řešení
  • se získáváním dat: získání nestrukturovaných nebo částečně strukturovaných dat  pomocí našich nebo na základě vašich požadavku vyvinutých konektorů  
  • se zpracováním textu a statistické zpracování: poskytnutí kvalitních výsledků pro vyhledávání a analýzu
  • s analýzou textů: text mining, extrakce textu, extrakce entit, kategorizace obsahu, clustering obsahu, extrakce fakt a extrakce vztahů
  • s porozumění dotazům: pro zlepšování relevance vyhledávání a personalizaci


Kontaktujte nás: pro získání vice informací  o našich možnostech v NLP nebo pro konzultaci vašeho konkrétního požadavku.

0