Back to top

Aspire pro zpracovávání obsahu

Výkonné a flexibilní zpracovávání obsahu pro nestrukturovaná data

TITULEK

obsah nízké kvality, zejména metadata, je hlavní příčinou nespokojenosti uživatele a nízkého výkonu ve vyhledávacích aplikacích

poctivá příprava, spočívající v před zpracování nestrukturovaného obsahu, je kriticky důležitým, ovšem často zanedbávaným a opomíjeným aspektem výstavby vyhledávacího systému

  • Aspire je inovativním a výkonným frameworkem pro zpracovávání obsahu, speciálně vyvinutý pro nestrukturovaná data
  • Aspire umožňuje, aby mohl být obsah napříč podnikem bezpečně zpřístupněn, vyčištěn, normalizován a obohacen, a to z hlediska kvality velmi spolehlivě a důsledně, což umožňuje, aby byly vyhledávací systémy přesné a efektivní, a aby celkové náklady na vlastnictví byly pod kontrolou
  • Aspire je nezávislý na vyhledávacím systému, aby dělal Vaši podnikovou vyhledávací architekturu odolnou vůči budoucímu vývoji.
  • Aspire může být použit s Hadoop pro řešení z hlediska výpočtů velkých úkolů textové analýzy
  • Aspire je založený na standardech a využívá Java, OSGi, Apache Tika, Zookeeper, Maven, Groovy a jiné osvědčené open-source technologie

ZÁKAZNÍCI

Aspire je používán v desítkách vládních a podnikových vyhledávacích implementacích. Také je využíván pro podnikové vyhledávání, vyhledávání v e-commerci, vládních portálech, nakladatelských stránkách a kompilačních aplikacích.

DISTRIBUCE ASPIRE

Aspire Community je bezplatnou verzí frameworku pro zpracovávání obsahu. Poskytuje aplikaci Aspire, administrativní uživatelské rozhraní a sadu konektorů obsahu, vydavatelských programů pro populární vyhledávací nástroje a knihovnu základových komponent. Je zamýšleno jako způsob, jak umožnit vývojářům prozkoumávat sílu Aspire a vydávat menší aplikace.

Aspire Enterprise poskytuje další funkce jako je distribuované zpracovávání, podporu pro Hadoop, zabezpečení na úrovni dokumentu a širokou škálu zpracovávacích součástí, plus full-service údržbu a podporu.

Jak může být Framework Aspire nasazen, se podívejte na naši případovou studii.

Stáhnout Aspire Community

CERTIFIKACE OD TECHNOLOGICKÝCH PARTNERŮ

logo_Cloudera_Certified.png

 

0