Back to top

Zvýšení relevance výsledků vyhledávání

Váš vyhledávací nástroj funguje, ale uživatelé vyžadují mnohem lepší. Je čas na servisní prohlídku.

TITULEK

Tato služba je zaměřena na již realizované vyhledávací řešení, které potřebuje vylepšit.

Mezi běžné scénáře patří:

  • nespokojenost s relevancí výsledků vyhledávání
  • problémy s rychlostí dotazu či s propustností
  • potíže se získáváním přidané hodnoty z pokročilých vyhledávacích funkcí
  • pochybnosti o kompletnosti indexů

DETAILY

Tato služba typicky zahrnuje

Průzkum na místě: Odborník provede nezávislý audit současného stavu, nastavení vyhledávací aplikace a k tomu ještě revizi dat a požadavků koncového uživatele.

Zhodnocení zkušeným architektem: Získané informace budou zhodnoceny zkušeným architektem vyhledávacích řešení a bude zorganizován hovor se zákazníkem, kde proběhne diskuze o prvních nálezech.

Detailní zpráva: Dodáme detailní vyhodnocení obsahující analýzu problémů, doporučení a návrh akčního plánu.

Plán implementace: Search Technologies představí projektový plán, který vyřeší nalezené problémy. Tento plán může být proveden zákazníkovým vlastním týmem nebo Search Technologies.

Většina existujících vyhledávacích řešení bude touto službou značně vylepšena.

CENA

Kontaktujte nás pro získání podrobností a proberte s námi naše služby.

 

0